IUF

Pepsico vergadering

Vakbondsafgevaardigden PEPSICO kwamen, op initiatief van de Internationale voedingsvakbond IUF, in Genève bijeen.
Tim Hoppe (delegee bij Tropicana Zeebrugge) en Ringo Delcroix (secretaris...

Uitvoerend bestuur IUF

Vakbondsvertegenwoordigers over de ganse wereld komen samen om de problematieken van de verschillende regio’s te bespreken alsook een uiteenzetting te geven over de sectoren. Er wordt...

Vrouwencommissie IUF

Marie-Line Colin en Giovanna Laruccia namen deel aan de IUF-conferentie om actieprogramma's tegen geweld en intimidatie van vrouwen in het arbeidsproces te bespreken.

 

jongerencomité IUF

Op maandag 1 april 2019 werd een tweede internationale conferentie voor jongeren georganiseerd door het IUF, deze was een vervolg op de eerste internationale jongerenconferentie van augustus 2017...