Burkina Faso

Burkina Faso, midden in West-Afrika, is een van de tien minst ontwikkelde landen ter wereld. In 2015 staat het land op de 183e plaats van de 188 landen in totaal van het UNDP-klassement. Burkina Faso leeft voornamelijk van de katoenexport en de mijnontginning. 86% van de beroepsbevolking is actief in de landbouwsector.

De voornaamste uitdaging voor Burkina Faso bestaat eruit om de rechten van de meest kwetsbare werknemers te dekken en te waarborgen. Dit gaat met name over de werknemers uit de informele economie waar er voornamelijk vrouwen actief zijn. Daarvoor is een doeltreffend, toegankelijk en onpartijdig juridisch systeem broodnodig. De vakorganisaties zijn de belangrijkste spelers om deze rechten te doen respecteren en om het geschikte juridische kader af te dwingen. In Burkina Faso, net als in andere landen van West-Afrika, zijn de vakorganisaties echter nog te versnipperd en verdeeld en hebben ze moeite om hun rol op dit vlak te spelen. In de sector van de agro-industrie gaan de voornaamste beroepsfederaties, die lid zijn van verschillende interprofessionele centrales, geïsoleerd te werk en tekenen ze een zeer zwakke aansluitingsgraad op (vaak minder dan 10%), terwijl de arbeidsvoorwaarden uit deze sector bijzonder precair zijn.

Daarom ondersteunen FGTB-ABVV HORVAL met de steun van het Sociaal Fonds van de Voedingsnijverheid en de Belgische NGO Solidarité Socialisté 3 vakfederaties uit de agro-industrie in Burkina (la Fédération Nationale des Boulangers et Pâtissiers du Burkina, l’Union des Chauffeurs Routiers du Burkina, le Syndicat National des Travailleurs de l’Environnement, du Tourisme et de l’Hôtellerie). Het doel (2017 – 2021) bestaat eruit om hen te begeleiden zodat ze zich structureel en institutioneel kunnen versterken en zich kunnen organiseren in een platform voor vakfederaties van de agro-industrie (POSAA: Platforme des Organisations Syndicales de l'Agro-Alimentaire). Het idee is om er syndicale permanenties uit te bouwen die actief de rechten van de werknemers verdedigen, wat hun sociale grondslag en hun vermogen om hun syndicalisatiegraad op te trekken zal consolideren. Dit platform zou zo een sterke speler worden in de overlegorganen inzake de politieke uitdagingen, wat rechtstreeks bijdraagt tot het waarborgen van de rechten van de werknemers uit deze sector.

Daarmee gelijklopend zal er een vormingscentrum opgericht worden om de vaardigheden van de 3 federaties aan te scherpen, niet alleen op syndicaal vlak, maar ook inzake bescherming op het werk en de gezondheid van de werknemers. Bijgevolg zal het centrum als doel hebben om opleiding te geven in de beroepen van de agro-industrie. Er zal enerzijds bijzondere aandacht uitgaan naar de strijd tegen kindersmokkel richting de plantages van Ivoorkust, door specifieke acties te voeren bij de wegvervoerders, en anderzijds naar de omvang van HIV/Aids bij de werknemers en werkneemsters uit deze sector.