Colombia

Horval solidair met de Colombiaanse syndicalisten

Colombia wordt al meer dan 50 jaar geteisterd door interne conflicten. Vaak zijn syndicalisten er een doelwit. Zij zijn één van de belangrijkste slachtoffers van deze oorlog. De vakbondsbeweging heeft in Colombia dan ook enorme verliezen geleden en is nu bijzonder verzwakt… Vandaag is slechts 4,6% van de werknemers aangesloten.

Het Colombiaanse syndicale landschap

Er zijn verschillende redenen voor de kwetsbare toestand van het hedendaagse Colombiaanse syndicalisme. Eerst en vooral zorgde de invoering van een neoliberaal systeem en de historische controle van de burgerij op de sociale beweging voor een verandering in de relaties tussen de verschillende klassen. Ook kampt het land met een hoge graad aan informele arbeid. 60 % van de beroepsbevolking werkt buiten het reguliere circuit. Dat maakt het onmogelijk om aansluiting te zoeken bij een vakbond. En ten slotte, is er de angst!  In Colombia riskeer je je leven als je lid bent van een vakbond. Volgens Sinderh, het Informatie-instituut voor Mensenrechten, werden er tussen 1977 en 2016 14.000 misdrijven gepleegd tegen syndicalisten. Het gaat vooral om aanslagen op hun vrijheid en fysieke integriteit. Dit cijfer omvat 3.100 moorden. In 87% van de gevallen blijven deze misdaden ongestraft. De syndicale leiders en activisten zijn het geliefkoosde doelwit. Redenen genoeg om de werknemers aan te zetten zo ver mogelijk uit de buurt te blijven van de vakbonden. Jongeren zien dit volgen hun voorbeeld …

In 2015 daalde het aantal agressies wel. Toch heerst er nog steeds angst en behoort het geweld nog niet tot het verleden. Syndicale vrijheid en syndicale rechten verdedigen zijn echter pas mogelijk als de fundamentele rechten gerespecteerd worden. Volgens de Nationale Vakbondsschool werden 80 syndicalisten tussen januari en mei 2016 het slachtoffer van agressie, ondanks de opgetekende daling.

Het begin van een veelbelovend partnerschap

Het jaar 2017 is niet alleen het begin van een overgangsperiode dankzij vredesakkoorden tussen de FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Revolutionaire Strijdkrachten van Colombia) en de Colombiaanse regering, maar 2017 luidt eveneens het begin in van een partnerschap tussen ABVV Horval en de Colombiaanse vakbonden.

In de komende vijf jaar zal Horval de politieke, ideologische versterking en de vaardigheden van 3 vakbonden ondersteunen samen met Solidarité Socialiste om hun eisen homogeen te maken en om uitwisseling mogelijk te maken. Het gaat over de vakbond USTIAM, het Vakverbond van de werknemers uit de bierindustrie, de vakbond van de suikerrietkappers SINTRA14 en SINALTRAINAL. Deze laatste vakbond is op nationaal niveau actief, komt op voor het welzijn, de economische, sociale, culturele en arbeidsrechten en organiseert de werknemers uit de voedingsmiddelensector. Een veelbelovend partnerschap in een bijzonder delicate context waar de vakbonden zich in een verzwakte positie bevinden en nood hebben aan onze steun. Want uiteindelijk: eenheid maakt macht!