Cuba

Sinds 2011 heeft HORVAL beslist om een speler te zijn in de internationale actie en heeft, in deze context, besloten om zich te engageren in CUBA.

Ter herinnering: in de voedingsnijverheid bestaat er een cao die zegt dat 0.05% van de totale loonkost uit de sector naar de ondersteuning gaat van internationale projecten die aansluiten op het concept van de voedselzekerheid.

In 2011, heeft ABVV HORVAL besloten om mondiaal te werken op 3 grote peilers: cacao-koffie-suiker. In CUBA heeft Horval zich aangesloten bij een bestaand 3-jarig project (2011-2013) dat werd opgestart door de NGO FOS met Asociaciόn Nacional de Agricultores Pequeňos (ANAP), de organisatie van coöperatieve producenten van de sector landbouw en veeteelt. Dit project had als doelstelling om de cacaoproductie te verhogen en om voedselzekerheid te bekomen in functie van de verbetering van de levensomstandigheden in de vallei van El Jamal, gemeente Baracao.

Het fundamentele probleem dat zich voordeed in de cacaoteelt was dat zij hun volume niet bereikten van hun potentieel. De productie ging achteruit door het gebrek aan landbouwmiddelen, aan werkinstrumenten, machines, drainagesystemen en irrigatiesystemen.

Maar natuurlijk geen chocolade zonder cacaobonen. Met de steun van HORVAL werden de cacaoplantages van 10 landbouwcoöperatieven vernieuwd. In juli 2012 werd een ABVV HORVAL-delegatie rondgeleid op twee coöperatieven, waar ze met eigen ogen konden vaststellen dat reeds verschillende hectares met jonge boompjes waren aangeplant, boompjes die overigens op hun eigen kweekstation werden geteeld. Van op de coöperatieve worden de cacaovruchten met muilezels naar de ophaalpunten gebracht, waar de vrachtwagen van de ‘beneficio’ ze komt ophalen. In het verwerkingsbedrijf worden de bonen uit de vruchten gehaald en gedroogd. En van daaruit gaan de bonen later naar de chocoladefabrieken.

Bij afloop van het project werden de vooropgestelde doelen behaald, zodat de begunstigde bevolking verder aan de slag kon: met een verhoogde productie, ecologische landbouwtechnieken en teelten die het milieu respecteren. Alle aangeschafte middelen bleven in handen van de coöperatieven die ze nu verder kunnen benutten dankzij de gegeven opleidingen.

Voor de jaren 2014-2016 heeft HORVAL haar internationale actie een andere wending gegeven. Nu ligt de nadruk op vorming en op een economisch luik, waarbij we van de NGO’s waarmee we onze projecten ontwikkelen, EISEN dat ze onze syndicale partners betrekken. Zo ligt het accent op de industrie en de militanten uit de Cubaanse ondernemingen. Hiervoor werkt zij samen met de koepelvakbond CTC (Central de Trabajadores de Cuba) en 2 van haar centrales: de voedselverwerkende industrie SNTIAP (Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Alimentaria y la Pesca) en de suikerrietindustrie SNTA (Sindicato National de Trabajadores Azucareros).

De centrales van CTC beschikken in elke provincie over eigen boerderijen (fincas) die instaan voor de voedselproductie voor de vakbondsrestaurants, en waarvan een deel wordt doorverkocht om zo middelen te genereren voor de organisatie en de werknemers. Door onze economische investeringen voor een verhoogde productie kan er ook meer verkocht worden buiten CTC, waardoor er een extra inkomen voor CTC gegenereerd wordt waarmee de acties van CTC kunnen versterkt worden.

Verder draagt HORVAL bij aan de opleiding van 336 vormingsmedewerkers die op hun beurt hun kennis overdragen aan ongeveer 42.000 syndicalisten van de SNTIAP-centrale.

Bij de SNTA is dit gericht op 280 vormingswerkers en 39.000 syndicalisten.

Voor de projectcyclus 2017-2021 zal ABVV Horval haar activiteiten in Cuba verder zetten, maar we zullen nu ook aandacht besteden aan de productieketens Noord-Zuid en Zuid-Zuid met de huidige partners. Hierbij werken we rond de suikerindustrie, maar ook de voedings-& drankenproductie zullen we uitspitten in Midden en Centraal Amerika (Cuba-Honduras-El Salvador-Nicaragua-Colombia en Bolivia).

Link ICS (Initiativa Cuba Socialista) : http://cubanismo.net