Tunesië

In maart 2013 heeft ABVV HORVAL voor de eerste keer deelgenomen aan het Wereld Sociaal Forum in Tunis, de stad waar de Arabische lente uitbrak. Er was een grote internationale aanwezigheid met meer dan 4.000 organisaties (syndicaten en ngo’s) en meer dan 70.000 deelnemers die participeerden aan meer dan 1.000 activiteiten (workshops, conferenties, tentoonstellingen, enz.)

Dit event betekende een grote steun voor het democratische proces in Tunesië.

Ook werd vanuit het ABVV de gelegenheid gecreëerd om al haar partners uit het zuiden actief te laten deelnemen aan het WSF. Hierbij boden wij hen de mogelijkheid tot netwerken om zo de internationale solidariteit te versterken.

Bij aankomst in Tunis kreeg ABVV HORVAL te horen van IUF (de internationale voedingsvakbond) dat er bij Mondelez militanten ontslagen werden omdat zij een personeelsvergadering hadden georganiseerd. Dit is een regelrechte schending van de syndicale vrijheden! ABVV HORVAL betuigde direct haar solidariteit door met de voedingsvakbond van UGTT, de FGAT (La Fédération de L’alimentation et du Tourisme de Union Générale Tunisienne du Travail), deel te nemen aan een persconferentie om de re-integratie te eisen. Tegelijkertijd werden in de Belgische vestigingen van Mondelez pamfletten verdeeld om deze wantoestanden aan te klagen onder de slogan: “Mondelez workers scream for justice”. Hierbij heeft men zich geïnspireerd op een schilderij van Edvard Munch, “De Schreeuw”, dat het geestelijke leed en de emotionele kwelling uitdrukt dat een persoon tijdens bepaalde perioden in zijn leven kan voelen.

In opvolging van deze acties werd er tussen ABVV HORVAL en UGTT-FGAT een samenwerkingsovereenkomst afgesloten waarbij er in het bijzonder gekeken wordt naar vorming en ledenwerving. Elk afwisselend jaar zal er een delegatie van 5 personen een missie ondernemen naar Tunesië of België. In januari 2014 waren wij het gastland….

De 2 kameraden Houcine Krimi en Ridha Bouazza brachten een bezoek aan:

Oostende: Hier fungeren zij als link tussen gewestelijk secretaris Conny Demonie en UGTT-FGAT om een uitwisseling te organiseren met hun partnervakbond UMT uit Marokko (Union Marocaine de Travail) om de verschrikkelijke arbeidsomstandigheden van de garnalenpelsters in Marokko te verbeteren. Zo zullen deze vrouwen meer sociale bescherming kunnen genieten.

Doornik: Marie-Line Colin en Agnès Detournay gaven hen meer uitleg bij het syndicale antwoord dat gegeven werd door ABVV HORVAL om tegemoet te komen aan de problematiek van het werk van de vrouwen en aan de moeilijkheid om werk en privé te combineren. Dit heeft geleid tot de oprichting van de vzw, “les Galipettes”. Ze gingen eveneens dieper in bij de mogelijkheden die er bestaan om de werknemers aan een vaardigheidscertificaat te helpen in de horecasector.

Namen: Patrick Mertens en Tiphaine Malchair namen hen mee naar de Belgische Ardennen om een syndicaal bezoek te brengen aan de brouwerij van Maredsous.

Brussel: De collega’s van het WAALSE vormingscentrum gaven hen een uiteenzetting over de opleidingsmogelijkheden voor onze militanten. Bovendien kregen zij informatie in de kantoren van de RSZ over de manier waarop het sociale zekerheidsstelsel in België is georganiseerd. Ook ontmoetten zij Christian Vancoppenolle en Sophie Grenade van het internationaal departement van het ABVV die de contacten met UGTT onderhouden.

Het uitvoerend bestuur van IUF, heeft in 2015 in een resolutie verklaard, volledig solidair te zijn met de democratische ambities van het Tunesisch volk. De verschillende terroristische aanslagen waren niet alleen een aanval op het toerisme, één van de pijlers van de Tunesische economie, maar vooral ook een aanval gericht tegen een van de weinige Arabische landen die voor zichzelf een democratisch model opeist.

In oktober 2015 ontving het “Kwartet voor Nationale Dialoog in Tunesië”, waaronder UGTT, de Nobelprijs voor de vrede voor de acties die zij ondernomen hebben voor de democratisering van het land. Het is de eerste keer dat een vakbond, onze partner UGTT, de Nobelprijs voor de vrede ontvangt. Er dient ook onderstreept te worden dat Tunesië een nieuwe Grondwet heeft uitgewerkt die fundamentele principes garandeert zoals de scheiding der machten, een onafhankelijk rechtssysteem, vrijheid van vereniging, het recht op organiseren en het recht op staken.

In december 2016 namen de kameraden Houcine Krimi en Ridha Bouazza, samen met hun voorzitter Habib Rajab, deel aan het stautaire Horval congres te Blankenberge. Samen met de delegees bogen zij zich over internationale thema’s en bedrijfsproblematieken.