een sociale dialoog over de Europese suikerindustrie

Woensdag 30 januari organiseerde EFFAT een sociale dialoog over de Europese suikerindustrie, ABVV HORVAL was met een 5-koppige delegatie aanwezig. Er waren ook delegaties van onder meer Polen, Frankrijk en Italië aanwezig.

Op de agenda stonden onder andere volgende punten: de huidige situatie op de Europese suikermarkt, wat we mogen verwachten na de Brexit en een presentatie over circulaire bio-economie.

Er werd vooral aandacht geschonken aan de huidige crisis in de Europese suikerindustrie, die door de liberalisering van de markt in 2017 onder grote druk komt te staan en op termijn dreigt te verdwijnen. Het aandeel suiker dat geïmporteerd wordt uit derde-landen neemt toe. Deze is veel goedkoper dan de suiker geproduceerd binnen de EU, maar uiteraard betaalt iemand hiervoor de prijs. De arbeidsomstandigheden, milieuregels en hygiënevoorschriften in deze landen zijn beneden alle peil en zo betalen de werknemers, zowel binnen de EU als binnen de derde-landen, de goedkope suiker.

De Europese commissie neemt een passieve houding aan tegenover de problematiek en meent dat de industrie zich moet aanpassen aan de markt. Door de extreem lage prijzen op de suikermarkt is het onmogelijk voor Europese bedrijven om te concurreren en dreigt een hele sector verloren te gaan.

De vakbonden en werkgevers staan op dezelfde lijn. Er wordt een gemeenschappelijk schrijven door EFFAT en CEFS (de Europese werkgeversvereniging van de suikerindustrie) gericht aan de Europese commissie met de vraag om concrete maatregelen te nemen (zie bijlage). De vakbonden vragen ook om uitgenodigd te worden op de ‘high-level meeting’ van de Europese commissie in maart, zodat niet enkel het economische maar ook het sociale aspect van de sector besproken wordt.