Effat suikerdialoog

Op 4 september kwamen de Europese leden van Effat bijeen om de problemen in de suikerindustrie te bediscussiëren.

Niet enkel de vakbonden maar ook de Europese werkgeversfederatie CEFS en de Europese Commissie werden uitgenodigd. Zowel werknemersvertegenwoordigers als de werkgevers hadden vele vragen en opmerkingen over het beleid van de Europese commissie en dat deze niet voldoende onderneemt voor de suikerbietsector duurzaam te houden.  Je moet weten dat 14 jobs worden ondersteund voor elke directe job in een suikerfabriek! Zij gaven ook kritiek op de MERCOSUR overeenkomst dat toelaat dat suiker geproduceerd met producten die verboden zijn in de EU, mag geïmporteerd worden op de Europese suiker markt.

ABVV HORVAL gaf voor de werkgeverfederatie hun bevindingen weer van het suiker en dranken colloquium dat ze deze zomer in Cuba hebben georganiseerd. CEFS is niet altijd op de hoogte van de mensenrechtenschendingen die er zich in Latijns Amerika voordoen. Waarbij bv. het werknemers verboden wordt om zich te organiseren en waarbij zij geen toegang hebben tot een sociaal zekerheidsstelsel.

Ook de collega’s uit Frankrijk gaven een stand van zaken van de sociale dialoog weer.

Wij kunnen jullie ook al vertellen dat er een aanvraag werd ingediend om een Europees project op te starten. Wij duimen nu voor de goedkeuring hiervan in de maand november.