A sweet visit

Het woord “sweet” in de titel verwijst naar suiker. Waar komt onze suiker immers vandaan? Om dit te weten te komen bracht ABVV HORVAL samen met FOS een bezoek aan de Tiense suikerraffinaderij.

Wij werden rondgeleid door onze delegees Marc Ruell en Anthony Flawinne die uitleggen dat deze onderneming reeds 178 jaar een gevestigde waarde is in de streek. Zo hebben de werknemers gemiddeld een anciënniteit van 22 jaar. Hun grootouders verkochten reeds suikerbieten aan de Tiense suikerfabriek. Nu leveren 5.000 planters, gevestigd in een straal van 50 km, de 600.000 ton bieten voor de productie van de bekende producten waarvan de verpakking gekend is door de letter “T”, T van Tienen.

Het suikerbietenseizoen, in de sector gekend als “de suikercampagne” loopt over het algemeen van begin september tot half januari. Er wordt full continue gewerkt, zeven op zeven. Het zijn zware maanden. Na de campagnes kijken de werknemers uit naar de zomervakantie.

Nu weten we hoe een suikerfabriek werkt en dat er met lokale bieten wordt gewerkt.

En wat de suikerverwerkende bedrijven betreft…

Laat ons het voorbeeld nemen van Candico te Merksem. Het bedrijf produceert heel wat afgeleiden van kandijsuiker. Candico importeert het suikerriet, waarvan 4% afkomstig is van de ACS- landen (Afrika, Caraïben, Stille Oceaan) (over het algemeen zijn het vroegere Britse en Franse kolonies). Een productieverantwoordelijke legt ons uit dat ze enkel contact hebben met traders en niet met de boeren uit het zuiden rechtstreeks. Op de website van Candico wordt benadrukt dat al hun producten sinds 2008 Fair trade zijn. Dit wil zeggen dat de boeren een eerlijke prijs hebben gekregen voor hun goederen. Als dat werkelijk zo is, dan is dat enkel maar een begin. Als syndicalisten ijveren wij voor een duurzame suikerketen voor alle werknemers!

ABVV HORVAL steunt ism met NGO FOS enkele suikerprojecten in het zuiden. In Bolivia: wij ondersteunen de suikerrietkappers, de seizoenarbeiders, bijvoorbeeld op het vlak van onderdak, vervoer, papierwerk,….

In Cuba: we ondersteunen de vorming van de leden en militanten van de suikercentrale SNTA, namelijk wat betreft de aspecten van veiligheid op het werk. Voor 2017 werken wij eraan om dit project ook uit te breiden naar Nicaragua, El Salvador en Honduras.

Waardig Werk staat hoog op de agenda van de syndicale ontwikkelingssamenwerking. Door het versterken van de capaciteiten van de vakbonden in het zuiden en het ondersteunen van de wereldwijde syndicale beweging kan men ervoor zorgen dat wereldwijd, in complexe takken, de werknemers versterkt worden in hun rechten en dat ze beter beschermd zijn op sociaal vlak en op hun werk.