IUF Genève 23-24/04 : resolutie solidariteit met de burgers en de werknemers van Tunesië

Het uitvoerend bestuur van IUF, dat samenkwam in Genève op 23 en 24 april, heeft verklaard volledig solidair te zijn met de democratische ambities van het Tunesisch volk en met UGTT die een belangrijke rol heeft gespeeld in de democratische revolutie van Tunesië. De terroristische aanslag op het Bardomuseum van 18 maart was opzettelijk gericht tegen Tunesië, het enige land van de Arabische wereld die de overwinningen heeft kunnen behouden van de democratische beweging die zich in 2011 verspreid heeft over de hele regio. Deze aanslag was eveneens een aanval op het toerisme, een van de pijlers van de Tunesische economie. IUF en haar leden steunen en stimuleren alle maatregelen die Tunesië willen helpen om de toerisme-industrie te herstellen. Deze industrie is namelijk vitaal voor dit land en voor de bestaansmiddelen van de mensen die ervan afhangen.