Tunesië: UGTT zet centra op om migrerende werknemers te helpen hun rechten te verdedigen

Het nationale vakbondscentrum UGTT van Tunesië veroordeelde de uitbuiting van immigrantenarbeiders uit Afrika bezuiden de Sahara en riep de regering op maatregelen te nemen om hun rechten te beschermen. Naar aanleiding van het overlijden van een Ivoriaanse landarbeider werknemer op een boerderij in Sidi Bouzid op 6 februari en de dood eerder dit jaar van een Afrikaanse immigrant in een fabriek in Sfax UGTT riep op tot de volledige bescherming en rechten van migrantenarbeiders, met de regularisatie van hun situatie, de versterking van de arbeidsinspectiecontroles om te zorgen voor gelijke behandeling op de werkplek en strikte naleving van de internationale arbeidsnormen. Het persbericht uitgegeven op 13 februari door de vakbond zegt: "deze twee tragische incidenten onthullen de deplorabele omstandigheden waarin werknemers(ters) uitgebuid worden uit sub-Sahara Afrika, met name in de bouwsector, landbouw, toerisme, restaurants, tankstations en andere sectoren, met inbegrip van huishoudelijk personeel, die de zwakste, meest kwetsbare doelwitten zijn "door gewetenloze werkgevers. De UGTT is "vastbesloten om de rechten te verdedigen van migrerende werknemers die in Tunesië wonen, in een reguliere of onregelmatige situatie", evenals haar zorg om de belangen te verdedigen van Tunesiërs die in het buitenland werken. Daartoe heeft het centra voor migrantenhulp opgezet in zijn regionale organisaties in de steden Tunis, Sfax, Sousse en Medenine om juridische bijstand en andere vormen van bijstand en interventie te bieden. in geval van schendingen van rechten. De algemene federatie van voeding, toerisme en handel van de UGTT, de FGAT-UGTT, is aangesloten bij de IUF en is een partner van ABVV Horval