PC 100 - sectorgids 2017-2018

De nieuwe sectorale ABVV-brochure voor de werknemers van het Aanvullend Paritair Comité voor Arbeiders (PC 100) is reeds online beschikbaar [link]. Dit boekje bevat de nieuwe regels die van kracht zijn in de sector en dit na het afsluiten van het sectoraal akkoord 2017- 2018. Ook de basisregels van het arbeidsrecht waarvoor nog geen enkel akkoord werd gesloten in het PC 100 vind je in deze brochure terug.