ABVV-HORVAL zet de lijnen uit voor haar eisen in de handel in voedingswaren

Op 21 maart 2017 kwam de Sectorcommissie van de Handel in Voedingswaren samen om de komende onderhandelingen voor te bereiden. De sector van de Handel in Voedingswaren is geen kleine sector; deze sector telt +/- 40.000 werknemers en is bijzonder stabiel qua werkgelegenheid. De sector van de Handel in Voedingswaren is voornamelijk gekend door zijn distributiecentra COLRUYT, DELHAIZE, ALDI, RENMANS, MATCH,…maar het is tevens ook de sector die samenwerkt met de slagers, de groot- of kleinhandel van de producten uit de voedingsnijverheid, landbouw, tuinbouw, veeteelt, jacht en visvangst,…

In een eerste fase heeft de Sectorcommissie een evaluatie gemaakt van de onderhandelingen in het kader van het akkoord 2015-2016 en stelde daarbij vast dat het in de bedrijven zeer moeilijk was om extra voordelen te verkrijgen.

Op basis van deze vaststellingen heeft de Sectorcommissie haar onderhandelaars mandaat gegeven om de enveloppe van 1,1% volledig te benutten. Er werd uitdrukkelijk gevraagd om BRUTO-voordelen te onderhandelen. Deze rechtse regering die momenteel de scepter zwaait op federaal niveau valt onze rechten en onze sociale bescherming al genoeg aan zodat wij op onze beurt niet ook nog eens onze Sociale Zekerheid moeten gaan verzwakken tijdens onze onderhandelingen. Het omgekeerde zou het toppunt zijn!

Onze eisenbundel is onderverdeeld in vier grote pijlers:

 • Koopkracht
 • Kwalitatief
  • Bestaansonzekerheid
  • Vorming van de werknemers
  • Werknemers met een handicap
 • Sociaal overleg    
  • Syndicale vertegenwoordiging
  • Syndicale vorming
 • Eindeloopbaan

We hebben het daarnet gezegd, het mandaat is heel duidelijk, het sectorakkoord MOET de marge van 1,1% uitputten voor de sector en voor elke onderneming/werknemer. Er moeten ook onderhandelingsmodaliteiten voorzien worden op bedrijfsniveau.

De kwalitatieve pijler bevat zowel het luik ‘bestaansonzekerheid’ als het luik rond vorming van de werknemers en het tewerkstellen van werknemers met een handicap. In het luik ‘bestaansonzekerheid’ zitten de omkadering van de studentenarbeid, de beperking van het gebruik van deeltijdse arbeid, de controle op uitzendarbeid en de reeks gruwelijkheden van de regering (flexibiliteit, loopbaansparen, schenking van verlofdagen,…) vervat.

De derde pijler betreft HET SOCIAAL OVERLEG. Werknemers worden niet beschermd in de bedrijven als er geen delegees zijn in alle ploegen. Vandaag, met de grotere flexibiliteit, het toenemende nacht- en weekendwerk wordt er niet meer aan deze voorwaarden voldaan. Daarom eisen we een verhoging van het aantal mandaten. Maar er kunnen geen goede delegees zijn als ze niet actief en permanent gevormd worden. Daarom moet het aantal vormingsdagen voor de delegees opgetrokken worden.

Laatste pijler gaat over de eindeloopbaan. ABVV-HORVAL heeft voor de onderhandelingen de arbeidsduurvermindering tot 4/5e voor de werknemers van 58 jaar en ouder opgenomen als punt. Dat is een ambitieuze eis, maar tal van werknemers achten dit een absolute noodzaak!

We zullen jullie verder op de hoogte houden over hoe onze (jullie) onderhandelingen evolueren.