Handel in voedingswaren: ABVV Horval verkrijgt premie van 70 euro per werknemer én de mogelijkheid op onderhandelen in bedrijven

De moeilijke onderhandelingen in de handel in voedingswaren zijn uiteindelijk met succes afgerond. Op 4 juli 2017 werd er een sectorakkoord bereikt!

Op 21 juni presenteerden de werkgevers hun ‘ultieme’  voorstel tot akkoord. Hierin weigerden zij niet alleen een loonsverhoging voor de eerste zes maanden van 2017, maar ook de mogelijkheid om te onderhandelen in bedrijven. Ook zouden niet alle jaarlijkse premies worden geïndexeerd.

ABVV Horval strijd als enige om de koopkracht te beschermen

De onmogelijkheid om te onderhandelen was voor ABVV Horval een breekpunt. In tegenstelling tot de andere vakbonden, die aanvankelijk in gemeenschappelijk front wilden communiceren, maar uiteindelijk toch het voorstel van de werkgevers goedgekeurd hebben. Als enigen wierpen wij ons daarom op voor de bescherming van de koopkracht van de werknemers. Na het indienen van een stakingsaanzegging van onbepaalde duur binnen de sector, waren de werkgevers bereid om de discussie over deze punten opnieuw te openen en de werkgevers te overtuigen van onze eisen.

Uiteindelijk werd er door ABVV Horval voor de eerste  zes maanden van het akkoord een brutopremie van €70 gerealiseerd. Over de omzetting van deze €70 naar andere voordelen, zoals ecocheques of cadeaucheques, kan er bovendien onderhandeld worden op ondernemingsniveau!

Hieronder vinden jullie de belangrijkste krachtlijnen:

  • Mogelijkheid om te onderhandelen in de bedrijven.

Koopkracht

  • 1.1% loonsverhoging vanaf 1 juli 2017.
  • Een brutopremie van €70 als looncompensatie voor de eerste zes maand van dit akkoord. De omzetting van deze premie is onderhandelbaar in de bedrijven!
  • De ploegen- en namiddagpremie worden verhoogd
  • De bijdrage inzake kinderopvang wordt verdubbeld

Verlenging bestaande cao’s

  • Alle cao’s met betrekking tot de verschillende SWT (vroegere brugpensioen) worden verlengd voor de gehele duur van dit akkoord.

Werkbaar werk

  • Er wordt een sectorale cao geïnstalleerd die de duur van het tijdskrediet met motief ‘zorg’ optrekt tot 51 maanden.
  • Werknemers vanaf 58 jaar moesten ook recht hebben op SWT om eindeloopbaandagen te bekomen. Deze voorwaarde is nu geschrapt.

Pilootprojecten

  • De werkgevers in de sector zijn bereid om een pilootproject op te richten om de rechtstreekse integratie van werknemers met een handicap te bevorderen
  • Ook zijn ze bereid om een discussie op te starten over de toekomst van de sector.