Handel in Voedingswaren: Het patronaat valt de koopkracht en de indexering van de lonen aan !

In de handel in voedingswaren worden er al maanden intense onderhandelingen gevoerd. Op 21 juni legden de patroons hun “allerlaatste” voorstel op tafel. Een tekstontwerp dat voor ABVV Horval niet door de beugel kan: het patronaat van de handel in voedingswaren valt het principe van de automatische indexering van de lonen en de koopkracht van de werknemers aan, niet meer of niet minder!

Het werkgeversontwerp voorziet niet de minste loonsverhoging voor de eerste zes maanden van het jaar 2017; elke mogelijkheid tot bedrijfsonderhandeling wordt van de tafel geveegd en er wordt geen indexering voor alle jaarlijkse premies voorzien.

 

Een onaanvaardbare aanval op het indexeringsprincipe van de lonen

De patroons hebben hun veto uitgesproken tegen de indexering van de decemberpremie, de januaripremie in de ondernemingen van 50 werknemers en meer en de vergoeding voor het onderhoud van de arbeidskledij.

Dat komt neer op 9,55€ per werknemer per jaar… wat een immense kost voor een bedrijf, is het niet ?! Voor de werknemers daarentegen is het niet onbelangrijk. Naast dat bedrag hekelt ABVV Horval ook de onaanvaardbare aanval op het principe van de loonindexering: de premies maken integraal deel uit van de verloning en elk loon moet geïndexeerd worden om het hoofd te kunnen bieden aan de stijgende levenskost.

Als we aanvaarden dat bepaalde premies niet geïndexeerd worden, dan zouden we een dramatisch precedent scheppen voor de automatische indexering van de lonen, op een moment dat het patronaat hierover steeds venijniger wordt en dat het kan rekenen op een ultrarechtse regering die er zijn handen niet voor omdraait om de aanval in te zetten op de koopkracht van de werknemers. Dat hebben we al mogen ondervinden.

 

De patroons weigeren om met hun werknemers een gesprek aan te knopen: ontoelaatbaar

In de loop van de onderhandelingen had ABVV Horval verkregen dat de lonen vanaf juli 2017 zouden stijgen met 1,1% (in plaats van in januari 2018 volgens het oorspronkelijke voorstel). Maar dat blijft voor ons ruim onvoldoende.

Enerzijds is er in het “allerlaatste” voorstel van het patronaat niets voorzien voor de periode van januari tot juni 2017 – de werknemers verliezen dus 6 maanden loonsverhoging! Voor ABVV Horval is het een must dat de tekst vermeldt dat de loonsverhoging van 1,1% voor de eerste 6 maanden van 2017 onderhandeld zal worden op bedrijfsniveau.

Anderzijds voorziet de tekst van de werkgevers dat de werknemers geen enkele mogelijkheid meer hebben om loonsverhogingen te onderhandelen binnen hun onderneming. ABVV Horval eiste dat de bruto-uurlonen zouden stijgen met 0,9% en dat de overige 0,2% kon onderhandeld worden binnen de onderneming. Daardoor kon er een loonsverhoging van 0,2% (bovenop de reeds verkregen 0,9%) toegepast worden of kon het omgevormd worden in verlofdagen, maatregelen voor oudere werknemers, enz. afhankelijk van elke situatie. Bij gebrek aan een bedrijfsakkoord zou de loonsverhoging van 0,2% verworven zijn en automatisch toegepast worden.

Maar de patroons hebben eenvoudigweg geweigerd om te onderhandelen met hun werknemers in de bedrijven!

Bovenop al deze aanvallen komt ook nog dat de vertegenwoordigers van de kleine ondernemingen weigeren om een syndicale afvaardiging in te  voeren in bedrijven van 20 arbeiders en meer om daar de sociale dialoog te verzekeren.

 

ABVV Horval zegt NEEN tegen deze voorstellen van het patronaat

Op vrijdag 23 juni hebben de delegees van ABVV Horval zich uitgesproken tegen dit ontwerpakkoord. De niet-indexering van de premies, die deel uitmaken van het loon, is in geen geval onderhandelbaar en het is essentieel dat onze delegees rechtstreeks met de patroons van hun ondernemingen kunnen onderhandelen over loonsverhogingen.

Een nieuwe vergadering met het patronaat is voorzien op 30 juni. Indien er geen akkoord bereikt wordt, zal er een actieaanzegging ingediend worden.