COVID-19 : Horeca en Toerisme al 2 maand in lockdown! Wat brengt de toekomst?

Inderdaad, het is ondertussen al 2 maand geleden dat we op restaurant konden of een pintje konden drinken buitenshuis. Op zich niet leuk, maar het is voor de mensen die dagelijks hun boterham moeten verdienen in deze sectoren nog veel erger.

De horeca was de eerste sector die in volledige lockdown werd geplaatst; met tienduizenden tegelijk vielen onze werknemers terug op tijdelijke werkloosheidsvergoedingen.  De lonen in de horeca liggen al niet hoog en de tewerkstelling is (in vele gevallen) deeltijds, dus deze uitkeringen zijn navenant (en dus nog lager).  Daarbij komt nog dat het grootste deel van de werknemers in de sector vrouwen zijn.  Er bestaat geen aanvullende vergoeding bij tijdelijke werkloosheid vanuit de werkgever en de pogingen die werden ondernomen door de vakbonden om een vergoeding (al was het maar een kleine) te bekomen,  stuitten op ongeloof bij de werkgeversvertegenwoordigers en dus een NJET…

Onze werknemers uit de horeca gaan sombere tijden tegemoet. De financiële reserves van de kleinere horecazaken zijn over het algemeen niet groot en de eerste inkomsten (periode rond de paasvakantie/voorjaar) zijn immers voorgoed verloren en kunnen niet meer worden gerecupereerd.   Hierdoor lopen de werknemers het risico om zelfs hun job definitief te verliezen!

De “helden” van deze crisis worden dagelijks overladen met lof, maar de slachtoffers worden blijkbaar vergeten. Vele gezinnen en alleenstaanden dienden reeds beroep te doen op het OCMW en dat hier veel horecawerknemers bij zijn, spreekt voor zich.

De start van het toeristisch seizoen volgde zeer snel op de uitbraak van de pandemie en viel daardoor ook volledig in het water. De paasvakantie die voor vele toeristische attracties de  werkelijke start is, werd een lockdown. Een drama voor de vaste tewerkstelling, maar ook voor de mensen die normaal gezien van start zouden gaan als “seizoenswerknemer”.

Bij het schrijven van deze tekst is er absoluut nog geen duidelijkheid wanneer beide sectoren opnieuw zullen opstarten.  De regering heeft de datum van 8 juni laten vallen, maar hierover is er absoluut geen zekerheid. Laat staan dat we al weten welke delen van de horeca er zullen mogen starten. De sector is immers geen homogeen verhaal, maar een bundeling van diverse activiteiten (hotels (die al gedeeltelijk zouden kunnen werken indien er klanten zijn), restaurants, snelrestauratie (die ondertussen via drive-through een beetje activiteit kunnen opstarten), catering, traiteurs, café’s,…)

Momenteel stelt het paritair comité de nodige regels op voor de start van beide sectoren. Dit volgens de richtlijnen met de minste risico’s op besmetting voor zowel de werknemers als voor de bezoekers.  In de grote ondernemingen wordt dit werk via de overlegorganen (CPBW en SD) aangevuld met bedrijfsspecifieke maatregelen die nodig zullen zijn.

Dat deze nodig zijn, is het een understatement.  Wij hopen in ieder geval dat iedereen zijn gezond verstand zal gebruiken en de maatregelen zal volgen, zowel binnen de grote maar zeker ook in de kleine ondernemingen. 

Wat deze sectoren immers helemaal de doodsteek zou geven, is kort na het hervatten een nieuwe lockdown ten gevolge van onverantwoord gedrag.