Eindejaarspremie horeca

Toekenningsvoorwaarden

 • voor voltijdse en deeltijdse werknemers: tijdens de referteperiode (of eventueel over twee kalenderjaren) minstens 2 maanden ononderbroken bij eenzelfde werkgever gewerkt hebben
 • voor de gelegenheidswerknemers (extra’s) : tijdens de referteperiode minstens 44 dagen in dezelfde onderneming gewerkt hebben

De werknemer die op eigen initiatief een einde maakt aan zijn arbeidsovereenkomst heeft geen recht op de eindejaarspremie, behalve indien zijn opzegtermijn ten vroegste 31 december afloopt.
 

 

Bedrag

 • voor de voltijdse werknemers
  Maximum bedrag van de premie = maandloon (4,33 weken)

  1/12 van de premie wordt toegekend per schijf van 21,66 dagen effectieve (of gelijkgestelde) aanwezigheid in een 5-dagenstelsel (26 dagen effectieve of gelijkgestelde aanwezigheid in een 6-dagenstelsel).
   

 • voor de deeltijdse werknemers
  Maximum bedrag van de premie = maandloon (4,33 weken)

  1/12 van de premie wordt toegekend per schijf van een aantal gepresteerde (of gelijkgestelde) uren (wekelijkse arbeidsduur X 52/12).

  Er geldt een specifieke berekening voor de gelegenheidswerknemers (extra’s).

 

Datum en wijze van betaling

Het Sociaal Fonds staat in voor de uitbetaling van de eindejaarspremie, op basis van de aangifte van de werkgever.  Het bedrag van de eindejaarspremie wordt betaald op uw bankrekening vóór 31 januari.

 

Bij problemen of voor alle bijkomende informatie, aarzel niet contact op te nemen met uw gewestelijke afdeling van ABVV Horval.