Grondwettelijk Hof neemt onbegrijpelijke beslissing inzake flexi-jobs!

De vakbonden dienden vorig jaar een vraag in bij het Grondwettelijk Hof tot vernietiging van de wet m.b.t. de flexi-jobs. Deze maatregel is discriminerend en gaat in tegen diverse wettelijke bepalingen. Het is onbegrijpelijk dat deze wet niet wordt tegengehouden door het Grondwettelijk Hof!

Flexi-jobs zijn een opeenstapeling van aanvallen op de rechten van de betrokken werknemers en staan bol van discriminaties. Zo is het nu mogelijk dat een werknemer met een flexi-job aan andere loon- en arbeidsvoorwaarden werkt dan iemand op dezelfde werkplek met dezelfde functie die een regulier contract heeft. Wij kunnen ons moeilijk inbeelden dat het de wil is van het Grondwettelijk Hof om discriminaties te legaliseren.

Overlopend van zelfingenomenheid zal deze rechtse regering zich nu gesterkt voelen om de flexi-jobs verder uit te breiden naar andere sectoren. En dit met alle risico’s van dien voor onder andere de sociale zekerheid. Een werknemer met een flexi-job kan immers genieten van de sociale zekerheid, maar de werknemer betaalt geen bijdrage en werkgever slechts 25% RSZ-bijdrage. Wie zal de rekening betalen voor de sociale zekerheid waarvoor er onvoldoende financiering werd voorzien door deze regering, daar het een cadeau was voor de werkgevers. 

We vermoeden dat deze regering haar rechtse ideeën verder zal trachten uit te voeren. Dit zal de zoveelste maatregel worden in het nadeel van de betrokken werknemers, met alle gevolgen die dit met zich meebrengt.

De beslissing staat bovendien in schril contrast met het feit dat de vakbonden eerder deze maand nog de prijs van de solidariteit wonnen (toegekend door werknemers) voor de verdediging van de rechten van de werknemers, door het opstarten van de procedure tegen de ‘wet flexi-jobs’.