Horeca 2017-2018: Voorstel Sectorakkoord

Na zeer moeizame onderhandelingen werd er een finaal voorstel tot een solidariteitsakkoord bereikt, met voordelen voor alle werknemers uit de sector:

- Verhoging van de minimum en effectieve brutolonen met 0,5 percent vanaf 1 oktober 2017.

- Verhoging van de syndicale premie met 10 euro tot 145 euro (maximum vrijgesteld bedrag).

- Verhoging van het aantal dagen syndicale vorming van 8 naar 9.

- Een verhoging van het syndicale urenkrediet van 2 naar 3 uur.

- Een verhoging van de verplaatsingsonkosten: de tariefverhogingen van de NMBS worden gevolgd vanaf 1 februari 2018. Voor het andere openbare vervoer wordt het terugbetalingspercentage verhoogd naar 80 percent.

- De horeca wordt eindelijk op gelijke voet geplaatst met de andere sectoren inzake minimale arbeidsduur (3 uur per dag en 13 uur per week). Via de afwijkingscommissie van het PC, blij de mogelijkheid bestaan om een afwijking aan te vragen, maar enkel indien de werkgever kan aantonen dat dit absoluut noodzakelijk is.

- De eco-cheques worden vanaf nu toegekend in een CAO van onbepaalde duur.

- In geval van overlijden van een partner of kind zullen werknemers nu 5 in plaats van 4 dagen rouwverlof kunnen opnemen en dit binnen de maand na overlijden.

- Verhoging tijdskrediet met motief tot 51 maanden en toekenning RVA-premie voor landingsbanen vanaf 55 jaar.

- Verlenging bestaande akkoorden.