Horeca heropstarten! Veiligheid eerst!

De overgrote meerderheid van de Horecasector ligt stil sinds 14 maart. Enkel een heel beperkt aantal horecawerknemers bleef aan het werk (zoals b.v. de catering in de ziekenhuizen) of heeft het werk al terug hervat (take-away, drive-ins). Vanaf 8 juni mag het grootste deel van de sector opnieuw opstarten.

Dit zijn de te respecteren veiligheidsregels:

GENERIEKE GIDS

Om de geleidelijke heropstart van de activiteiten voor te bereiden, publiceerde de FOD Werkgelegenheid al een GENERIEKE GIDS om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan. Dit is de basisreferentie.

GIDS VOOR EEN VEILIGE HEROPSTART VAN DE HORECA

Deze gids beschrijft de noodzakelijke, minimale preventiemaatregelen om de contacten tussen horecaondernemers en hun klanten zo veilig mogelijk te laten plaatsvinden door het besmettingsrisico zo laag mogelijk te houden en besmettingen zoveel mogelijk te vermijden.

SECTORPROTOCOL of GIDS GOEDE PRAKTIJKEN HORECA

Deze gids herneemt de noodzakelijke en minimale preventiemaatregelen en vult deze aan met een aantal aanbevelingen die werden uitgewerkt door de sociale gesprekspartners uit de horeca aangevuld met experten en werd goedgekeurd door de ERMG en de GEES.

De 3 gidsen dienen dus samen te worden gelezen en gebruikt om de opstart op een veilige wijze te laten verlopen.

Daarnaast blijven alle andere wetgevingen m.b.t. de gezondheid en de veiligheid op het werk van toepassing en zal het  sociaal overleg op alle niveaus een centrale en cruciale rol spelen.  Daarom is het niet alleen verplicht maar tevens superbelangrijk dat de bestaande overlegorganen in het bedrijf, zoals het Comité voor Bescherming en Preventie op het Werk en de syndicale afvaardiging betrokken worden in de keuze en in de uitvoering van deze maatregelen.

De maatschappelijke uitdaging is enorm, ten eerste voor de gezondheid van de werknemers  en voor de volksgezondheid, maar ook voor het overleven van de economie. Alle veiligheidsmaatregelen zullen strikt in acht genomen moeten worden. Een tweede lockdown zou de doodsteek zijn voor de sector.

De gidsen zijn hieronder ter beschikking.