Minimumlonen horecasector te laag om normaal te leven

Wilrijk - Een tweehonderdtal horecawerknemers en ABVV-afgevaardigden waren van de partij op 4 oktober tijdens onze actie ‘Fight For €14’. Aan de maatschappelijke zetel van Pizza Hut overhandigden we een memorandum aan Stef Meulemans, CEO van Pizza Hut en voorzitter van Bemora, de federatie van de restaurantketens. Hij zou naar eigen zeggen eerder een bondgenoot dan een tegenstander zijn. 

Onze actie te Wilrijk kadert in de mondiale actie ‘Fight For $15’, die oorsponkelijk in Amerika ontstond. Beide acties pleiten voor een verhoging van het minimumloon in de fastfoodsector, opdat alle werknemers een normaal leven kunnen leiden. Volgens studies bleek dat de minimumlonen te laag liggen en er nog te veel werknemers zijn die vaststellen dat ze hun rekeningen niet kunnen betalen. Een commis, bijvoorbeeld, heeft een bruto uurloon van €11,68, ofwel een maandelijks brutoloon van €1924,36. Het is frappant dat deze commis na 45 jaar anciënniteit, slechts €13,76 bruto per uur verdient (€2267,06 bruto!). Als ABVV Horval zijn we van mening dat alle werkenden een minimumbrutoloon van €2300 moeten hebben, wat overeenkomt met een netto-inkomen van €1500. Dat is nodig om geen hongerloon te hebben en de kans op armoede te verkleinen. Deze actie is nog maar het begin en wordt zeker vervolgd.

Meer info: www.fightfor14.be, Facebook: ABVV Horval, YouTube: ABVV FGTB Horval - Fight For 14.