Mobilisatie ABVV Horval bij het Grondwettelijk Hof voor de nietigverklaring van de flexi-jobs

Op woensdag 7 juni ondersteunde een syndicale delegatie Meester Buelens, die de vakorganisaties vertegenwoordigt, in zijn pleidooi voor het Grondwettelijk Hof inzake het verzoekschrift ter nietigverklaring van de flexi-jobbepalingen.

In zijn pleidooi heeft Meester Buelens de nadruk gelegd op de ernstige nadelen van het flexi-jobsysteem voor de werknemers. Hieronder hernemen we de voornaamste elementen uit zijn pleidooi.

Meester Buelens stak van wal door de vormen van discriminatie te beschrijven tussen de flexi-jobwerknemers en de reguliere werknemers.

Eerst en vooral worden ze gediscrimineerd op het vlak van het wettelijk bepaald flexi-loon dat lager ligt dan de lonen die van kracht zijn binnen de sector.

Bovendien heeft deze discriminatie ook gevolgen voor de sociale zekerheidsrechten die beperkt zijn tot het strikte minimum.

De flexi-jobwerknemers hebben geen recht op dubbel vakantiegeld.

Tot slot vereist men van hen een grenzeloze flexibiliteit: ze kennen hun uurrooster niet op voorhand.

Maar voor de wetgever is het niet voldoende om de discriminatie aan te tonen, want dat kan eventueel nog gerechtvaardigd worden door de nagestreefde doelstellingen. En ook daar toont Meester Buelens in zijn pleidooi aan dat er geen enkele redelijke rechtvaardiging bestaat voor de omvang van de discriminatie.

Volgens de regering zou de flexi-jobmaatregel zwartwerk bestrijden, maar in werkelijkheid doet deze maatregel niets anders dan het zwartwerk legaliseren!

De regering heeft de flexi-jobmaatregel voorgesteld als een compensatie voor het geregistreerd kassasysteem. Daar is echter niets van aan, want flexi-jobs zijn ook mogelijk in bedrijven die geen geregistreerd kassasysteem hebben.

Meester Buelens heeft zich ook gebaseerd op de recente evaluatie die de CD&V-Minister Kris Peeters maakte van het flexi-jobsysteem en op de analyse van Guidea (het studiecentrum voor de Horeca dat de sociale partners hebben opgericht). In tegenstelling tot wat de Minister beweert, is het flexi-jobsysteem helemaal geen marginaal systeem. Hoewel het systeem nog maar pas is opgestart, doet al 20% van de werkgevers er een beroep op en maken de flexi-jobs al 9% uit van de werkgelegenheid in de horecasector! Het staat ook buiten kijf dat er een verschuiving plaatsvindt van de extra’s en de reguliere werknemers naar het flexi-jobsysteem. Volgens de werkgeversvertegenwoordigers worden er trouwens systemen ingevoerd om het gebruik van de flexi-jobs te “maximaliseren”. In werkelijkheid dien je onder maximaliseren eigenlijk “misbruiken” te verstaan! Sommige werkgevers hernemen verschillende etablissementen en vormen de voltijdsen om tot een 4/5e die aangevuld wordt met een flexi-job tussen de verschillende etablissementen. De voltijdse reguliere werkgelegenheid wordt compleet legaal bedreigd!

Meester Buelens liet het ook niet na om te onderstrepen dat deze maatregel bij wet werd opgelegd zonder de sociale partners te raadplegen waardoor het sociaal overleg in de sector in vraag wordt gesteld.

Het beroep ter nietigverklaring betreft eveneens de vrijwillige prestatie van 300 of 360 overuren. Ook daar beweert de regering dat het een “marginale” maatregel is want de werkgever moet een onvoorziene buitengewone vermeerdering van het werk kunnen aanhalen. En wat stelt Meester Buelens vast in de pers? Dat Minister Peeters al belooft om de voorwaarde van het motief af te schaffen. Dat zou er dus op neerkomen dat er elke week 7,5 overuren gepresteerd kunnen worden zonder enig motief!

Tot slot vestigt Meester Buelens de aandacht van het Grondwettelijk Hof op het belang van hun oordeel, niet alleen voor de Horecasector maar voor alle andere sectoren. Als het flexi-jobsysteem niet nietig wordt verklaard zal het immers ongetwijfeld uitgebreid worden naar de andere sectoren. De werkgeversfederaties van de bakkerijen en de slagerijen vragen er al luidkeels om.

Het Hof heeft geen specifieke termijn aangegeven, dus we mogen aannemen dat er binnen de drie maanden een oordeel zal geveld worden.