Nieuwe regelgeving in geval van ziekte

Horeca – nieuwe regelgeving inzake van de periodes waarin de werknemer ter beschikking moet blijven van de controlearts

Als je ziek bent en je werkgever twijfelt over je arbeidsongeschiktheid, kan hij een controlearts sturen. In een nieuwe regelgeving worden de periodes waarin je je in de Horecasector ter beschikking moet houden van een controlearts vastgelegd. Tijdens deze  periodes moet de werknemer thuis zijn.

Dit is een bijkomende verplichting. Daarnaast behoudt de werkgever het recht om een controlearts te zenden tijdens de volledige duur van de arbeidsongeschiktheid, zelfs buiten deze periodes van beschikbaarheid.

 

Wanneer is deze regelgeving van toepassing?

Alleen wanneer je ziek bent gedurende minstens 5 dagen, waarop je normaal had moeten werken. In geval van kortere ziektes geldt de regel dus niet.

Bijvoorbeeld : je moest werken op maandag, donderdag, vrijdag en zaterdag. Je wordt ziek van maandag tot vrijdag. Deze regelgeving is niet van toepassing, omdat je normaal slechts 3 dagen had moeten werken gedurende deze periode.

Welke dagen?

Je moet ter beschikking blijven van de controlearts gedurende de eerste 3 dagen waarop je normaal had moeten werken.

Bijvoorbeeld : je moest werken op maandag, woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag. Je bent ziek van maandag tot zaterdag. Dan moet je thuis zijn op maandag, woensdag en donderdag ; maar niet op dinsdag omdat dit geen dag is waarop je normaal had moeten werken.

Gedurende welke periode van de dag?

Voor de voltijdse werknemers

Moet je ter beschikking zijn gedurende de eerste 4 uur vanaf de normale aanvang van je voorziene uurrooster.

Bijvoorbeeld : mijn uurrooster voorziet een werkdag op maandag van 9u00 tot 17u00. Ik moet thuis blijven op maandag van 9u00 tot 13u00.

Voor de deeltijdse werknemers

Het aantal uren waarop je je ter beschikking moet houden staat in verhouding tot jouw contractuele uren ten opzichte van een voltijdse werknemer.

Bijvoorbeeld: ik heb een contract van 19 uur per week. Ik moet mij ter beschikking houden gedurende 4uX(19u/38) = 2u.

Als mijn uurrooster iedere dag van 08u00 tot 13u00 voorziet, moet ik me ter beschikking houden van 08u00 tot 10u00 op de eerste 3 dagen waarop ik normaal zou werken.

 

En als ik het huis mag verlaten volgens mijn ziektebriefje?

Dat verandert niets. Je moet thuis aanwezig zijn gedurende dezelfde periodes.

 

Bestaan er afwijkingen ?

Deze regelgeving is niet van toepassing als er andere maatregelen voorzien zijn in het arbeidsreglement of in een ondernemings-CAO.

 

Wat zijn de gevolgen als de controlearts acht dat ik het werk kan hervatten ?

Vanaf dat moment is de werkgever er niet meer toe gehouden om het gewaarborgd loon te betalen. Hij kan je niet ontslaan wegens dit motief.

Als je het niet eens bent met de beslissing van de controlearts, moet je hem daarvan op de hoogte brengen. De arbeidsgeneesheer dient in zijn schriftelijke vaststellingen te vermelden dat je hiermee niet akkoord bent.

Via de arbitrageprocedure kan er een arts-scheidsrechter aangeduid worden waarvan de beslissing onbetwistbaar is.

Wie betaalt de controlearts?

Deze wordt aangevraagd door de werkgever, dus de werkgever draagt de daaraan verbonden kosten (ook al ben je niet thuis of is de controlearts van mening dat je het werk kan hervatten).