PERSBERICHT : Regering stelt flexijobs rooskleuriger voor dan de werkelijkheid! Audit Rekenhof is duidelijk!

De horeca audit van het Rekenhof bevestigt de kritiek van ACV Voeding en Diensten en ABVV Horval

op de invoering van flexi-jobs in de horeca.

De vakbonden hebben zich van in het begin verzet tegen die flexi-jobs. Uiteraard omdat dit zeer bedreigend is voor reguliere tewerkstelling en omwille van de impact op de sociale zekerheid.  En dit vooral door het ontbreken  van een nulmeting en de onmogelijkheid de impact van de uitgaven in te schatten van dit nieuw systeem. Het willen uitpakken met een aantrekkelijk systeem van goedkope arbeid voor de werkgevers, in combinatie met een netto loon waar geen sociale zekerheid op wordt betaald voor de werknemer, dient vooral om op korte termijn politiek te scoren. 
De negatieve impact op het budget van de sociale zekerheid komt dan wel bij de volgende generatie terecht!

Nu bevestigt de audit van het Rekenhof dat minstens 35,3% van de flexi-jobs, jobs zijn die al bestonden.   Door deze verschuiving naar het goedkopere nep-statuut van de flexi-jobs organiseert de Belgische regering zelf de sociale dumping.

De flexi-jobs werden ingevoerd om het zwartwerk in de horecasector aan te pakken. Ook dat blijkt volgens de audit van het Rekenhof een slag in het water: het zwartwerk in de horeca is gedaald, maar minder snel dan in andere sectoren (zonder flexi-jobs).

Het Rekenhof is van oordeel dat de Federale Overheid de gevolgen van het horecaplan onvoldoende heeft geëvalueerd en onvoldoende instrumenten heeft ontwikkeld om de doelstellingen ervan te kunnen evalueren. De evaluaties die wel werden uitgevoerd waren vrijwel uitsluitend gefocust op de positieve gevolgen. Deze regering heeft dit met voorbedachten rade gedaan om een foute beslissing voor te stellen als ‘de beste tewerkstellingsmaatregel van de laatste jaren’. Deze audit bewijst wel degelijk het tegendeel.

Het Rekenhof besluit dan ook dat er geen aantoonbare impact is van het Horecaplan op de leefbaarheid van de volledige horecasector.

Daarnaast blijven de overige kritieken dezelfde. Er is geen arbeidsovereenkomst verplicht. De flexi-jobs zijn oproepcontracten, waarbij de werknemer enkel komt werken wanneer de werkgever dit vraagt, geen planning, geen uurrooster. Waarbij je even snel weer naar huis gestuurd wordt zonder loon. Voor een uurloon dat lager ligt dan het sectorale minimumloon, zonder premies voor weekends en feestdagen.De vakbonden blijven dan ook gekant tegen de flexi-jobs.  Een uitbreiding van het systeem staat haaks op de vaststellingen van de audit en is al helemaal niet aan de orde.