Sectorale sociale gids Horeca

We kunnen moeilijk anders dan starten met de spijtige vaststelling dat 2020 een moeilijk jaar is voor de sector. COVID-19 en de extreem snelle wijze waarop zich dit verspreide, heeft geleid dat een groot aantal bedrijven uit de horeca 2 periodes van verplichte sluiting hebben moeten verwerken.

De gevolgen op korte termijn worden stillaan duidelijk, die op langere termijn zijn nog lang niet in te schatten. Maar dat ze ernstig zijn, daar is iedereen van overtuigd.
Een brochure met de loon- en arbeidsvoorwaarden uitgeven is uiteraard een goed instrument voor de werknemers en hun werkgevers, maar doet ons in gedachte ook stilstaan bij de vele werknemers die al geruime tijd in tijdelijke werkloosheid zijn en aan hen die ondertussen hun job zelfs al verloren zijn of misschien nog zullen verliezen. Hetzelfde geldt voor de ondernemers die hun zaak in deze periode verplicht gesloten zien. Duidelijkheid over loon- en arbeidsvoorwaarden moet bijdragen tot het niet verergeren van de situatie in de ondernemingen. Rechtsonzekerheid is nooit goed en al zeker niet in tijden van crisis.

Deze sociale gids, die een uitgave is van het Sociaal Fonds Horeca, is het resultaat van jarenlang overleg, dat wettelijk vertaald werd in collectieve arbeidsovereenkomsten, en dat via deze gids omgezet is naar een bevattelijk document voor dagdagelijks gebruik. Niettegenstaande dat er in het sociaal overleg naar gestreefd wordt om zo duidelijk mogelijke teksten te maken, kunnen bepaalde passages soms ter interpretatie vatbaar zijn. Deze door zowel werkgevers- als werknemersvertegenwoordigers gedragen gids kan u helpen in geval van twijfel.

Deze gids herneemt uiteraard de sectorspecifieke wetgeving, voor de thema’s die niet hernomen werden verwijzen we graag naar de algemene arbeidswetgeving.

Wij hopen dat de situatie in de sector snel de goede richting uitgaat en dat we snel opnieuw kunnen werken onder normale omstandigheden. Sociaal overleg is en blijft belangrijk en zal
de basis blijven voor een hopelijk duurzame relatie tussen werkgever en werknemer. Mocht u evenwel toch nog met vragen zitten, aarzel dan niet om de respectievelijke organisaties
voor de werkgevers of de vakbonden te contacteren.

In bijlage is de volledige gids terug te vinden. Binnenkort is de papierversie ook ter beschikking voor de afdelingen. 

Alain Detemmerman
Voorzitter Sociaal Fonds Horeca

Downloads

BijlageGrootte
horeca_fonds_social_brochure_nl.pdf3.01 MB