Groene Sectoren: eindejaarspremie en syndicale premie

 

Binnenkort worden de attesten voor de eindejaarspremie en de syndicale premie opnieuw verstuurd. Heb jij als werknemer uit de groene sectoren recht op deze premies? Wij zetten voor u alles nog eens op een rijtje.

 

Tuinbouw (PC 145)

De eindejaarspremie wordt berekend op het brutoloon dat de werknemer verdiend heeft in het refertejaar (van 1 juli t/m 30 juni):

• 8,33 % van het brutoloon voor de boomkwekerij;

• 7,55 % van het brutoloon voor de groententeelt, de fruitteelt en de champignonteelt;

• 6,25 % van het brutoloon voor de bloementeelt (bijkomend vakantiegeld).

Hebben geen recht op de eindejaarspremie: de werk­nemers die in de loop van de referteperiode zelf ontslag nemen of die worden ontslagen om drin­gende reden.

Om recht te hebben op een syndicale premie moet de werknemer lid zijn van ABVV HORVAL. De syndicale premie bedraagt 135 euro voor een volledige tewerkstelling gedurende het refertejaar (11,25 euro per maand).

Het Sociaal Fonds verzendt in de loop van de maand december aan elke werk­nemer een attest eindejaarspremie, samen met een attest syndicale premie. Controleer steeds de juistheid van de gegevens (vermelding van het bankrekeningnummer) om een correcte uitbetaling te bekomen. Het attest eindejaarspremie dient u terug te sturen naar het Sociaal Fonds. Het attest syndicale premie moet u binnenbrengen bij uw gewestelijke afdeling van ABVV HORVAL.

 

Parken en tuinen (PC 145.04)

Om recht te hebben op een eindejaarspremie, moet de werknemer ten minste 6 maanden anciënniteit hebben in de onderneming binnen de referteperiode (van 1 juli t/m 30 juni). De werknemer die geen 6 maanden anciënniteit heeft maar blijft werken in de onderneming en de 6 maanden anciënniteit later bereikt, heeft ook recht op een einde­jaarspremie.

De eindejaarspremie wordt berekend op het loon dat de werknemer verdiend heeft in de sector tijdens de referte­periode (van 1 juli t/m 30 juni).

Opeenvolgende jaren dienst in de sector Percentage van het bruto loon
Van 6 maanden tot 5 jaar 6%
Van 5 jaar tot 15 jaar 7%
Meer dan 15 jaar 8,5%

Het Sociaal Fonds verzendt een attest aan elke werknemer in de loop van de maand december. Na controle van de ge­gevens (vermelding van uw bankrekeningnummer), moet U dit attest binnenbrengen bij uw gewestelijke afdeling van ABVV HORVAL, die voor de betaling zal zorgen.

Om recht te hebben op een syndicale premie moet de werknemer lid zijn van ABVV HORVAL. De syndicale premie bedraagt 135 euro voor een volledige tewerkstelling (11,25 euro per maand).

 

Landbouw (PC 144)

De eindejaarspremie bedraagt 6 % van het brutoloon tij­dens het refertejaar (1 juli t/m 30 juni).

Hebben geen recht op de eindejaarspremie: de werknemers die in de loop van de referteperiode zelf ontslag nemen of worden ontslagen omwille van dringende redenen.

Om recht te hebben op een syndicale premie moet men lid zijn van ABVV HORVAL. Bedrag: 135 euro voor een volledige tewerkstelling gedu­rende het refertejaar (11,25 euro per maand).

Het Sociaal Fonds verzendt in de loop van de maand december aan elke werk­nemer een attest eindejaarspremie, samen met een attest syndicale premie. Controleer steeds de juistheid van de gegevens (vermelding van het bankre­keningnummer) om een correcte uitbetaling te bekomen. Het attest eindejaarspremie dient u terug te sturen naar het Sociaal Fonds.

Het attest syndicale premie moet u binnenbrengen bij uw gewestelijke afdeling van ABVV HORVAL.

 

Technische land- en tuinbouwwerken (PC 132)

Eindejaarspremie: voorwaarde: minstens 25 dagen gewerkt hebben in de sector. Bedrag: 8,33% van het brutoloon verdiend tijdens het refertejaar (1 juli t/m 30 juni), met een maximum van 2.000 euro.

Elke werknemer die lid is van ABVV HORVAL heeft recht op een syndicale premie van 135 euro voor een volledige tewerkstelling gedurende het refertejaar (11,25 euro per maand).

Het Sociaal Fonds verzendt in de loop van de maand december aan elke werk­nemer een attest eindejaarspremie, samen met een attest syndicale premie. Na controle van de juistheid van de gegevens en vermelding van het bankrekeningnum­mer, moet u dit attest binnenbrengen bij uw geweste­lijke afdeling van ABVV HORVAL, die voor de betaling zal zorgen.