Sectorakkoord Toeristische Attracties 2019 - 2020

Toeristische attracties (PC333) – sectorakkoord 2019-2020

Historische syndicale doorbraak : eindelijk een syndicale premie !

De toekenning van een syndicale premie is een essentiële vooruitgang voor het beschermen van de werknemers uit de sector en is een historische syndicale doorbraak, gelet op de principiële tegenkanting van de werkgevers die deze eis systematisch verworpen hebben sinds de oprichting van het paritair comité.

Het sectorakkoord 2019-2020 werd ondertekend op de vergadering van het paritair comité van 17/10.

 

Syndicale premie

Een syndicale premie ten belope van maximum € 40 per jaar wordt toegekend vanaf het jaar 2020 (onder bepaalde voorwaarden).

Voor de werknemers die al een syndicale premie hadden in hun bedrijf wordt het bedrag verhoogd met € 40, tot het maximumbedrag van € 145 bereikt is. Het deel dat 145€ overschrijdt kan worden heronderhandeld binnen het bedrijf.

 

Stijging van de koopkracht

Stijging van de minimum- en reële lonen met € 0,10/u (+ € 16,46 / maand) vanaf 01/10/2019.

De werkgever kan dit omzetten in een gelijkaardig voordeel (via een bedrijfsakkoord als er een syndicale vertegenwoordiging bestaat). In ieder geval moet het sectorale minimumloon minstens gerespecteerd worden.

 

Ecocheques 

Het akkoord van 2017-2018 wordt verlengd : toekenning van ecocheques met een maximum bedrag van € 200 in 2019 en 2020. Dit bedrag kan opgetrokken worden naar € 250 in de bedrijven met 50 werknemers of meer.

Het bedrag kan omgezet worden in een gelijkaardig voordeel (onder bepaalde voorwaarden).

 

Syndicale afvaardiging

Een nieuwe cao voorziet een extra effectieve afgevaardigde. Dit brengt het aantal afgevaardigden op 2 effectieve en 1 plaatsvervangende in de bedrijven met 50 werknemers of meer; en 3 effectieve en 1 plaatsvervangende in de bedrijven met 100 werknemers of meer.

 

Vorming van de werknemers

Vanaf 01/01/2020 wordt het aantal dagen vorming waarop de werknemers met meer dan één jaar anciënniteit recht hebben verhoogd (gemiddeld per voltijds equivalent):

  • In de bedrijven met minder dan 10 werknemers : 1,5 dagen vorming ;
  • In de bedrijven vanaf 10 werknemers: 2 dagen vorming.

 

Vervoerskosten

Verhoging van de tussenkomst in de vervoerskosten voor het openbaar vervoer in toepassing van het interprofessioneel akkoord. De forfaitaire bedragen komen overeen met 70% van de huidige prijs van het treinabonnement (ze waren niet meer aangepast sinds 2009).

 

Tijdskrediet  

Verlenging van de cao’s tijdskrediet : 1/5 vanaf 55 jaar (onder voorwaarden), voltijds of halftijds met motief.

 

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT)

Verlenging van de cao SWT op 59 jaar met 40 jaar loopbaan en 10 jaar anciënniteit in het bedrijf.