Aanpassing lonen en sociale voordelen in de tuinbouwsector

Op 1 januari zijn de lonen en sommige sociale voordelen in de tuinbouwsector geïndexeerd als aanpassing aan de gestegen levensduurte.

De lonen van de reguliere werknemers in de tuinbouwsector (Paritair Comité 145) zijn op 1 januari geïndexeerd met 10,96%. De indexering wordt ook toegepast op de koopkrachtpremie die op 1 juli wordt betaald. Deze zal 68,8 euro bedragen voor een voltijdse werknemer die de gehele referteperiode (1 juli – 30 juni) gewerkt heeft. Ook de vergoeding voor werkkledij is aangepast en bedraagt nu 4,56 euro per week. Het bedrag van de ecocheques en de syndicale premie blijven ongewijzigd.

Over de aanpassing van de aanvullende uitkeringen voor ziekte en tijdelijke werkloosheid zal op korte termijn een akkoord gesloten worden tussen vakbonden en werkgevers zodat ook deze kunnen aangepast worden aan de gestegen kosten van het dagelijks leven.

De minimumlonen in de tuinbouwsector verschillen van subsector tot subsector. Een gedetailleerd overzicht vind je hieronder.