PC 145: Eindejaarspremie en syndicale premie 2018

Binnenkort worden de attesten voor de eindejaarspremie en de syndicale premie opnieuw verstuurd. Heb jij als werknemer uit de groene sectoren recht op deze premies? Wij zetten voor u alles nog eens op een rijtje.

 

Tuinbouw (PC 145)

De eindejaarspremie wordt berekend op het brutoloon dat de werknemer verdiend heeft in het refertejaar (van 1 juli t/m 30 juni):

• 8,33 % van het brutoloon voor de boomkwekerij;

• 7,55 % van het brutoloon voor de groententeelt, de fruitteelt en de champignonteelt;

• 6,25 % van het brutoloon voor de bloementeelt (bijkomend vakantiegeld).

Hebben geen recht op de eindejaarspremie: de werk­nemers die in de loop van de referteperiode zelf ontslag nemen of die worden ontslagen om drin­gende reden.

Om recht te hebben op een syndicale premie moet de werknemer lid zijn van ABVV HORVAL. De syndicale premie bedraagt 145 euro voor een volledige tewerkstelling gedurende het refertejaar (12,08 euro per maand).

Het Sociaal Fonds verzendt in de loop van de maand december aan elke werk­nemer een attest eindejaarspremie, samen met een attest syndicale premie. Controleer steeds de juistheid van de gegevens (vermelding van het bankrekeningnummer) om een correcte uitbetaling te bekomen. Het attest eindejaarspremie dient u terug te sturen naar het Sociaal Fonds. Het attest syndicale premie moet u binnenbrengen bij uw gewestelijke afdeling van ABVV HORVAL.

 

Parken en tuinen (PC 145.04)

Om recht te hebben op een eindejaarspremie, moet de werknemer ten minste 6 maanden anciënniteit hebben in de onderneming binnen de referteperiode (van 1 juli t/m 30 juni). De werknemer die geen 6 maanden anciënniteit heeft maar blijft werken in de onderneming en de 6 maanden anciënniteit later bereikt, heeft ook recht op een einde­jaarspremie.

De eindejaarspremie wordt berekend op het loon dat de werknemer verdiend heeft in de sector tijdens de referte­periode (van 1 juli t/m 30 juni).

Opeenvolgende jaren dienst in de sector

Percentage van het bruto loon

Van 6 maanden tot 5 jaar

6%

Van 5 jaar tot 15 jaar

7%

Meer dan 15 jaar

8,5%

 

Het Sociaal Fonds verzendt een attest aan elke werknemer in de loop van de maand december. Na controle van de ge­gevens (vermelding van uw bankrekeningnummer), moet U dit attest binnenbrengen bij uw gewestelijke afdeling van ABVV HORVAL, die voor de betaling zal zorgen.

Om recht te hebben op een syndicale premie moet de werknemer lid zijn van ABVV HORVAL. De syndicale premie bedraagt 145 euro voor een volledige tewerkstelling (12,08 euro per maand).