AB InBev : ABVV eisen gehoord door het verzoeningsbureau

BERICHT VAN 15.9.20

Na ongeveer twee weken staken vond gisterennamiddag een tweede verzoeningsvergadering plaats tussen de vakbonden en de directie van AB InBev te Jupille. De aanbevelingen van het bureau houden rekening met de eisen van het ABVV, namelijk:

  • Het invoeren van een externe onafhankelijke audit, samengesteld uit zes experten waarvan er 2 worden aangeduid door het ABVV en voorgezeten door een inspecteur van het Toezicht Welzijn. De humanresourcesdirectrice en de preventieadviseur zullen er geen onderdeel van uitmaken.
  • De dwangsommen die het personeel kreeg, zullen opgeheven worden zodra het werk effectief hervat wordt.               
  • Het hervatten van de sociale dialoog en het opnieuw opbouwen van vertrouwen met respect voor de sectorcao’s.

Sinds gisteravond overleggen de vakorganisaties met hun achterban. De hervatting lijkt het meest gunstige scenario te zijn. Dit resultaat was onmogelijk geweest zonder de ijverige strijd van de delegatie van ABVV Horval te Jupille en zonder de verschillende steunacties binnen de brouwerijen van Leuven, Hoegaarden en de verschillende depots in Brussel en Wallonië.

ABVV Horval en de delegees bedanken het ABVV, het ACV en de talrijke kameraden die ons tijdens de actie een hart onder de riem staken, waaronder Thierry Bodson, voorzitter van het ABVV en Jean-François Tamellini, algemeen secretaris van het Waals ABVV. We kunnen alleen maar de houding van het ACV te Jupille betreuren. Zij toonden zich niet solidair met de werknemers. Erger nog, ze kozen meermaals  de kant van de directie. Ze moesten zich schamen!

Wat ons betreft gaat de strijd voort en we zullen altijd klaarstaan om op te komen voor de rechten en de gezondheid van de werknemers!

Copyright : Ali Selvi / Krasnyi