Diepvriesfrietindustrie: grote vraagtekens bij veiligheid vande werknemers

Op 3 maart werd er op RTBF een aflevering uitgezonden, genaamd #Investigation. De aflevering ging over de Belgische diepvriesfrietindustrie en de gevolgen voor de arbeidsvoorwaarden. Blijkt dat de rijke “frietmarchands” zo goed en zo kwaad als het gaat, een werkomgeving trachten te camoufleren die zo uit een roman van Zola zou kunnen komen.

Clarebout, Mydibel, Lutosa, Ecofrost zijn de vier grote Belgische mastodonten wanneer het aankomt op de productie en de verkoop van diepvriesproducten op basis van aardappelen. België is op dit vlak de wereldwijde nummer één met een totaal omzetcijfer van meer dan drie miljard euro. Maar wat schuilt er écht achter deze zeer winstgevende industrie die ons land wereldwijd symboliseert?

De frietindustrie zou - eenvoudigweg - één van de meest gevaarlijke sectoren zijn voor de werknemers waar het meeste arbeidsongevallen gebeuren. Al jaren doet het ene ongeval zich voor na het andere. De teller staat ondertussen al op duizenden ongevallen: in de aflevering wordt er gesproken van 2800 ongevallen tussen 2015 en 2019 in alle fabrieken van het land.

In de aflevering werden meer bepaald de verschrikkelijke en onaanvaardbare toestanden getoond in de fabriek van de Clarebout-groep, Europese marktleider, in Warneton in Picardisch Wallonië. Er werden verschillende gerechtelijke onderzoeken gevoerd naar het bedrijf waar er vaak arbeidsongevallen gebeuren. Twee Franse werknemers stierven er zelfs, zonder dat Clarebout in opspraak kwam! Dan hebben we het niet eens over de verschillende inbreuken op het vlak van milieubescherming.

Al jaar en dag hekelt FGTB Horval Wapi ten stelligste dit flagrant en overduidelijk gebrek aan veiligheid voor de werknemers uit de sector. Ze betreurt dat de bevoegde overheden geen enkele actie hebben ondernomen. Het Waalse Gewest steunt immers zeer actief deze bedrijven. Gaan het Gewest, de overheid en de ministers nog lang wachten? Het is onaanvaardbaar dat bedrijven zoals Clarebout in Warneton, waarvan de zetel gelegen is in Nieuwkerke in Vlaanderen, gesteund worden door overheidsgeld, terwijl ze de veiligheid van hun werknemers niet respecteren. Het zijn net de werknemers die echt hulp nodig hebben…

Image: Freepik