Gezinshulpen: de sector zal gewicht in de schaal leggen bij de onderhandelingen van het Waals non-profitakkoord

De gezondheidscrisis bracht onontbeerlijke beroepen onder de aandacht die vaak onder de radar bleven, waaronder de gezinshulp en de sociale huishoudhulp. De werknemers van de Diensten voor Gezinszorg en Bejaardenhulp hebben mee geholpen om te vermijden dat de gezondheidszorg ineenstortte door een cruciale rol te spelen op het niveau van de ziekenhuizen, zowel voor als na een ziekenhuisopname. Ze stonden op het terrein bij de meest kwetsbare burgers en vaak zonder een passende bescherming tijdens de eerste weken van de crisis. Deze primordiale rol moet naar waarde geschat worden en de sector zal kunnen rekenen op de steun van ABVV Horval om ervoor te zorgen dat de Waalse regering deze werknemers niet vergeet.

Onze eisen zijn duidelijk en werden al bezorgd aan de socialistische minister voor Maatschappelijk Welzijn, Christie Morreale tijdens een actie op 18 juni (zie foto). Naast de eisen die rechtstreeks verband houden met de coronacrisis, zoals het behoud van 100% loon voor de werknemers die economisch werkloos waren en een aanvulling voor wie langdurig ziek was en dus de termijn van het gewaarborgd loon heeft overschreden,  eist ABVV Horval ook het volgende:

  • Een opwaardering van het barema van alle beroepen van de Diensten voor Gezinszorg en Bejaardenhulp
  • Een arbeidsduurvermindering door het toekennen van extra verlof met een compenserende aanwerving
  • Een échte erkenning van de zwaarte van de beroepen.

Hoe kan minister Morreale de eis voor een minimumloon van  14 euro bruto per uur van de tafel vegen als haar eigen Partijvoorzitter dit als een van de hoofdpijlers opneemt in zijn socio-economisch programma? Een gezinshulp moet 5 jaar anciënniteit hebben vooraleer ze 14 euro verdient en een sociale huishoudhulp zelfs 18 jaar: de werknemers van de Diensten voor Gezinszorg en Bejaardenhulp betreuren dit ten zeerste wanneer ze hun loonfiche in handen krijgen. Het debat over de loonsverhoging moet gevoerd worden: de verwachtingen van de werknemers zijn even groot als de risico’s die ze gelopen hebben en nog steeds lopen.

In het institutionele landschap van België behoren thema’s zoals de zwaarte van het werk en de pensioenen niet tot de gewestelijke bevoegdheden, maar minister Morreale heeft zeker en vast de mogelijkheid om gewicht in de schaal te leggen bij het debat.

Met het hand op het hart in de media verklaren dat de sector van de Diensten voor Gezinszorg en Bejaardenhulp een essentiële rol speelt voor de Waalse bevolking is lovenswaardig, maar het zou verwerpelijk zijn als er niets gedaan werd om concreet vooruitgang te boeken voor een échte erkenning van deze beroepen. ABVV Horval zal in de weg gaan staan van wie een kort geheugen heeft…