Inza Schoten: de verdwijning van een Antwerps monument

Op 11 september jongstleden kondigde de directie van Milcobel de sluiting aan van de site in Schoten, beter bekend onder de naam Inza. Dit bericht kwam als een donderslag bij klare hemel en verraste de werknemers compleet. De werkgever startte het overleg, maar het resultaat dat hier uitkwam kon de werknemers niet overtuigen. Wat volgde was een vijfdaagse bezetting van het bedrijf en de werknemers die hun rechtmatig deel opeisten. 

Wat er na het eerste overleg uit de bus viel beantwoordde helemaal niet aan de verwachtingen. “We wisten dat het zeer gevoelig lag bij de mensen, maar voor de werkgever was dat het finale resultaat” licht Yvan De Jonge, gewestelijk secretaris ABVV Horval Antwerpen, toe. Waarna het personeel het akkoord verwierp. 

Volgens het personeel werd er noch aan de inzet, noch aan de flexibiliteit die het personeel de laatste 5 jaar getoond heeft tegemoet gekomen. 5 jaar geleden werden er verschillende nieuwe projecten uitgetekend door de directie, waar niemand in geloofde. Toch heeft het personeel gedurende deze 5 jaar het beste van zichzelf gegeven, soms in complete chaos en zonder structuur. Het is niet overdreven als we stellen dat het personeel gedurende deze jaren het bedrijf recht heeft gehouden. 

Een ander struikelblok voor het personeel: de uitbetaling van de sluitingspremie in schijven van 5 jaar met een maximum van 25 jaar. Het personeel van “den Inza” is naast uiterst competent ook trouw aan zijn bedrijf. Een loopbaan van 35 jaar in deze onderneming is helemaal geen uitzondering. Kan het iemand nog verbazen dat het personeel is overgegaan tot een bezetting van het bedrijf? 

Zo komt het dat het personeel 5 dagen lang de gehele site heeft geblokkeerd. Niks kwam binnen of buiten de fabriek. Dit gaf de vakbonden een veel sterkere positie dan voordien binnen de onderhandelingen en zorgde ervoor dat ze met de werkgever een akkoord konden bekomen dat door 73% van het personeel gedragen werd. De voornaamste overwinning : de sluitingspremie zal berekend worden op basis van het effectief aantal jaren dienst en niet per schijf van 5 jaar. De maximale limiet van 25 jaar dienst werd eveneens uit het akkoord gehaald. 

Een goed sociaal plan is belangrijk maar zal het verdriet bij heel wat werknemers niet wegnemen. Er breekt een tijd aan van onzekerheid, opnieuw werk zoeken en vinden en niet meer naar “Den Inza “ moeten gaan. Het zal slijten, maar bij de mensen zal het heel lang duren. 35 jaar anciënniteit in deze onderneming is geen uitzondering. Dat gooi je niet zomaar weg.  

Het positieve aan de situatie van deze mensen is dat zij allemaal verdomd goeie werknemers zijn. Het lijkt een cliché maar zij hebben Inza 5 jaar lang recht gehouden. Zonder structuur en in soms complete chaos, hebben zij alles draaiende gehouden. Die vaardigheden zullen zij kunnen gebruiken in hun nieuwe uitdaging.  Wij wensen hen allemaal heel veel succes!