Tragisch overlijden van een werknemer bij Clarebout, voor de tweede keer in anderhalf jaar tijd

Diepvriesfrieten en –kroketten, aardappelen in alle vormen: je hebt wellicht al producten gebruikt die in de Clarebout-fabrieken worden gemaakt.

Clarebout, het bedrijf waar voor de tweede keer op rij in anderhalf jaar tijd een werknemer eind oktober is overleden. Dood omdat hij zijn brood wou verdienen.

Deze arbeider werkte op de site van Warneton (Picardisch Wallonië), in de afdeling “Logistiek”. Zeer plichtmatig was hij belast met de verpakking van de producten. Op dinsdag 24 oktober overleed hij bij een arbeidsongeval.

Dit tragische feit is verre van een alleenstaand geval. Het is één van de gebeurtenissen in een reeks van ernstige disfuncties bij Clarebout sinds anderhalf jaar. 

Twee overlijdens in anderhalf jaar tijd en 81 hospitalisaties

In april 2016 overleed een jonge uitzendarbeidster van 29 jaar op de Vlaamse site van de onderneming, in Nieuwkerke (West-Vlaanderen). Ze kwam vast te zitten in de transportband en werd gewurgd.

Deze zomer moesten er niet minder dan 81 werknemers van diezelfde site te Nieuwkerke opgenomen worden in het ziekenhuis, na een besmetting op de werkvloer opgelopen te hebben van een zeldzame vorm van legionella. Ondanks deze gezondheidsramp en het feit dat de veiligheid van de werknemers niet kon gewaarborgd worden, zette de directie de productie voort door de zieke werknemers te vervangen door uitzendarbeiders.

Na het overlijden van 24 oktober hebben de arbeiders van Clarebout Warneton het werk neergelegd. Om twee redenen: om hun droefheid te betuigen ten aanzien van hun overleden collega en zijn familie, en om het gebrek aan veiligheid op de werkplek. “Te veel is te veel.”

“Een werknemer vertelde me dat hij niet meer wou komen werken met een knoop in zijn maag; een andere werknemer zei dat hij niet zeker weet of hij naar huis zal terugkeren wanneer hij het werk aanvat…”

Marie-Line Colin, Gewestelijk Secretaris ABVV Horval, begaf zich de dag na het ongeval ter plaatse en luisterde naar de werknemers. “De rol van een vakorganisatie is om te verzekeren dat men veilig is op het werk, ondanks de productiviteit die de directie vraagt”, legt Marie-Line Colin uit. “Een werknemer vertelde me dat hij niet meer wou komen werken met een knoop in zijn maag; een andere werknemer zei dat hij niet zeker weet of hij naar huis zal terugkeren wanneer hij het werk aanvat… Na deze personeelsbijeenkomst vond er een lange vergadering plaats met de directie om te komen tot een werkelijk engagement vanwege de directie inzake veiligheid. Na deze onderhandelingen behaalde ABVV Horval onmiddellijke maatregelen en maatregelen op middellange termijn om de veiligheid en het welzijn van de werknemers te garanderen”.

Nooit meer!

In de afdeling Logistiek, daar waar het overlijden gebeurd is, heeft de directie er zich toe verbonden om onmiddellijk al het gebrekkige materiaal te vervangen en om de toegang tot de zones te verbieden die gevaarlijk zijn, in afwachting van een herstelling. Een versterking van de ploegen tijdens audits en een betere informatie en mentoraat voor nieuw aangeworven werknemers worden eveneens voorzien.

Deze maatregelen zullen tweemaal geëvalueerd worden: de eerste keer vanaf eind november, waarbij de afdeling Logistiek onder de loep wordt genomen, nadien in januari voor de rest van de onderneming, voor wat betreft de andere veiligheidsaspecten. “Voor we de directie zien, zullen we uiteraard eerst de werknemers ontmoeten zodat ze ons kunnen uitleggen hoe zij concreet deze verbeteringen opmerken in hun dagelijks werk en wat er nog dient aangepast te worden”, verduidelijkt Marie-Line Colin.

Nadat deze maatregelen werden voorgesteld, gingen de werknemers van de afdeling Logistiek en de rest van het bedrijf ermee akkoord om het werk te hervatten. Na deze dramatische gebeurtenissen zal het uiteraard nog tijd kosten en is er een aanzienlijke verandering van de arbeidsvoorwaarden nodig opdat de arbeiders hun werkdag kunnen aanvatten zonder een knagend gevoel. ABVV Horval zal alles doen wat in haar macht ligt om deze doelstelling te verwezenlijken en om ieders veiligheid te garanderen. Als vakorganisatie ondersteunen we uiteraard de ontwikkeling van de werkgelegenheid, maar niet onder om het even welke voorwaarden! Productiviteit mag niet samengaan met gevaar.