Voedingsnijverheid : geen verlies van vormingsdagen!

Een van de gevolgen van de coronacrisis is het uitstellen van de sociale verkiezingen tot november 2020. Dit heeft een impact op het vormingsaanbod ter voorbereiding van de sociale verkiezingen. De vormingen die reeds op de agenda stonden, moesten worden geannuleerd.

In de voedingsnijverheid worden de vormingen gepland op basis van het schooljaar. Onze delegees krijgen per mandaat een week per jaar. Dit jaar konden de vormingen wegens het coronavirus niet op de gebruikelijke manier verlopen. Om te vermijden dat er vormingsdagen zouden verloren gaan, heeft ABVV Horval alles in de strijd gegooid om ervoor te zorgen dat de syndicale vormingsdagen geglobaliseerd worden voor de schooljaren 2019-2020 en 2020-2021.