De Gouden Citroen

Een zure prijs voor VDAB

Recent reikte het Vlaams ABVV de allereerste gouden citroen uit… Winnaar? VDAB. De prijs gaat naar de Vlaamse overheidsdienst voor de leeftijdsonverschillige begeleiding van oudere werkzoekenden en mensen in SWT. Een 100-tal actievoerders - waaronder ABVV Horval - klagen daarmee de leeftijdsonverschillige begeleiding van deze dienst aan, waarbij oudere werkzoekenden verplicht worden tal van opdrachten uit te voeren zonder noemenswaardige kans op werk.  

Het is niet eenvoudig als oudere werkloze op de arbeidsmarkt. Ouderen die na een lange loopbaan kort voor het pensioen staan, worden opgejaagd. Omgekeerd worden degene die nog aan de slag willen blijven, nauwelijks aan werk geholpen.

 

Discriminatie van werkwillige ouderen

Het activeringsbeleid van de Vlaamse overheid, lijkt eerder gericht op straffen en dreigen, dan op het bieden van kwalitatief hoogstaande begeleiding en het wegwerken van drempels op de arbeidsmarkt. Vele oudere werkzoekenden willen echter wel werken, maar voelen zich gediscrimineerd.

Caroline Copers, algemeen secretaris van het Vlaams ABVV: “Amper 3% van de aanwervingen op de arbeidsmarkt zijn 58+’ers. Stop dus met de holle 80%-tewerkstellingsslogan, stop met het culpabiliseren van werkzoekenden en geef oudere werkzoekenden rechtvaardige kansen in plaats van dagcontracten, nepstatuten of leeftijdsdiscriminatie.”

Absurde activeringsmaatregelen

De begeleiding van oudere werkzoekenden is bovendien dringend aan herziening toe. Er moet opnieuw een aanpak op maat komen, die rekening houdt met het afgelegde traject, de opgedane ervaring en de reële arbeidswensen en -kansen.

Caroline Copers: “Er zijn mensen die voor hun eigen vroegere job moeten solliciteren of die, een half jaar voor pensionering, nog een opleiding van drie maanden moeten volgen. Vandaag zien we dat oudere werkzoekenden worden behandeld als af te vinken kwantiteit. We zien leeftijdsdiscriminatie, nutteloze sollicitatieprocedures die altijd eindigen met een weigering en bedrijven die geen interesse hebben in oudere werknemers met perspectief op pensioen … De mensen hebben vooral het gevoel dat ze worden opgejaagd en dienen om de quota van de bemiddelaar te halen.”

Respect voor oudere werklozen en SWT

Caroline Copers: “Het Vlaams ABVV wil dat de VDAB de federale wetgeving inzake SWT respecteert. Mensen in SWT zijn aangepast beschikbaar: zij mogen een VDAB-aanbod op maat verwachten, in plaats van zelf actief op zoek te moeten gaan naar werk. VDAB moet opnieuw naar de mens achter de werkloosheidsuitkering kijken. Zeker bij oudere werknemers, die vaak al jaren van werken en bijdragen op de teller hebben staan, is dat belangrijk en een kwestie van respect.”

Op de actie werden ook 5 getuigenissen voorgelezen. Stuk voor stuk frapante verhalen waarbij mensen zinloze verplichtingen dienen na te komen, moeten solliciteren zonder realistische vooruitzichten of passend aanbod en op de hielen gezeten worden door de RVA. Dit soort behandeling gaat in tegen elke waardigheid. Daarom is de uitreiking van de gouden citroen een gepaste actie, die we graag steunen en zo mee onder de aandacht brengen.