Proclaimer

Dit is de officiële website van ABVV Horval . We doen er alles aan om de inhoud van deze website actueel en juist te houden. Kom je toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, contacteer ons.

Deze site bevat links naar andere sites waarover ABVV Horval geen technische of inhoudelijke controle uitoefent. We kunnen daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of de juistheid van de inhoud noch over de beschikbaarheid van deze websites. ABVV Horval aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van de website of van de ter beschikking gestelde info op de websites waarnaar je op of via deze site wordt verwezen.

Copyright

Tenzij anders aangegeven is de informatie op deze site vrij van rechten. De info mag kosteloos, mits bronvermelding en enkel voor persoonlijk gebruik, gebruikt worden. Het gebruik en de reproductie van multimedia (beelden, foto's, filmpjes) is steeds aan voorafgaandelijke goedkeuring onderworpen. ABVV Horval behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de site. Bepaalde softwaretoepassingen en grafische elementen worden door derden aangeleverd en kunnen dus door het auteursrecht beschermd worden.

Toegankelijkheid

We doen onze uiterste best om de site toegankelijk te houden voor iedereen. Met dit doel voor ogen voorziet de website de mogelijkheid om het lettertype te vergroten (AAA). Foto's, afbeeldingen en links worden voorzien van een betekenisvolle beschrijving of linktekst. Stel je problemen vast met de toegankelijkheid van bepaalde pagina's, aarzel niet om dit te melden.

Privacy

Indien u ons contacteert via een webformulier aanvaard je uitdrukkelijk dat ABVV Horval jouw persoonsgegevens mag opslaan met het doel u verder te informeren. Deze bestanden zullen nooit aan derden worden doorgegeven en kunnen steeds door u persoonlijk ingekeken worden. Voor het privacybeleid verwijzen wij je graag door naar de pagina GDPR.

Publicaties en teksten

Wij schenken de grootst mogelijke aandacht aan de correctheid van onze teksten maar waarschuwen dat deze geen enkele juridisch afdwingbaar karakter hebben en wij aanvaarden hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.