Actualiteit

Nieuw sectoraal akkoord in de horeca (PC 302)

Ook in de horeca zijn wij erin geslaagd om met de werkgevers van de sector tot een sectoraal akkoord te komen. Ook hier werden we gehinderd door het door de regering opgelegde verbod op...

Eindejaarspremie Horeca 2023

Geef je rekeningnummer tijdig door aan het Horecafonds De periode voor de uitbetaling van de eindejaarspremies in de horecasector is aangebroken (december 2023 - eind januari 2024). De betaling van...

Ecocheques in de horeca, da's geen klein bier!

De berekening van de ecocheques in de horecasector is niet altijd even makkelijk. We vatten in dit artikel alles nog eens glashelder samen. Je vindt hier een uitgebreid overzicht van de toepasbare...

Ecocheques en corona

In de horecasector rees voor voltijdse werknemers de vraag of de periode van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht als gevolg van het coronavirus al dan niet in aanmerking moest worden genomen bij...

Betaling eindejaarspremie Horeca

Geef je rekeningnummer tijdig door aan het Horecafonds De periode voor de uitbetaling van de eindejaarspremies in de horecasector is weldra aangebroken. De betaling van de premie gebeurt door het...

Pagina's