Actualiteit

ABVV Horval en de horeca: een goede mix

24 februari heffen we het glas op iedereen achter de bar, want dan is het World Bartender Day. Dus zetten we alle barmannen en -vrouwen vol in de spotlights en blijven we verder ijveren voor betere...

Ecocheques in de horeca, da's geen klein bier!

De berekening van de ecocheques in de horecasector is niet altijd even makkelijk. We vatten in dit artikel alles nog eens glashelder samen. Je vindt hier een uitgebreid overzicht van de toepasbare...

Ecocheques en corona

In de horecasector rees voor voltijdse werknemers de vraag of de periode van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht als gevolg van het coronavirus al dan niet in aanmerking moest worden genomen bij...

Betaling eindejaarspremie Horeca

Geef je rekeningnummer tijdig door aan het Horecafonds De periode voor de uitbetaling van de eindejaarspremies in de horecasector is weldra aangebroken. De betaling van de premie gebeurt door het...

Barema maandlonen vanaf 01.10.2022

Hieronder kan je het laatse barema van de sectorale minimumlonen voor de werknemers betaald op vast loon downloaden.

Pagina's