Actualiteit

Pensioenpremie voor uitzendkrachten

Pensioenpremie voor uitzendkrachten

Wat is de pensioenpremie? • De pensioenpremie is een kleine verhoging van het brutoloon van de uitzendkracht, die in verhouding staat tot de pensioenbijdrage die in een bepaalde sector betaald wordt...

brochure uitzendarbeid

brochure uitzendarbeid

Onze sectoren die de activiteiten “van in de grond tot op het bord” groeperen zijn de grootste “gebruikers” van uitzendkrachten. Sommige bedrijven uit de voedingsnijverheid tellen permanent ongeveer...