Bevoegdheid PC 322.00

Bevoegdheid van het Paritaire Comité voor uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerk leveren en bevoegd zijn voor de werknemers in het algemeen en hun werknemers die behoren tot de volgende activiteitstakken:

  • de ondernemingen van uitzendarbeid en hun uitzendkrachten;
  • de uitzendondernemingen die binnen hun onderneming een erkende "specifieke afdeling" bezitten die zich bezig houdt met tewerkstelling in het kader van dienstencheques en hun werknemers die tewerkgesteld worden met een dienstencheques overeenkomst;
  • de werkgevers en hun werknemers, tewerkgesteld met een dienstencheques overeenkomst.Het paritair comité voor uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtdiensten leveren is niet bevoegd indien het gaat om een specifieke afdeling die opgericht werd binnen een onderneming die een andere  activiteit uitoefent dan buurtdiensten te leveren waarvoor een specifiek  paritair comité bevoegd is, ongeacht dat deze andere activiteit al dan niet de hoofdactiviteit van de onderneming is.