Actualiteit

Tussenkomst van de werkgever in de verplaatsinskosten

De werkgeverstussenkomst in de verplaatsingskosten van de arbeiders dekt een deel van de vervoerskost in functie van de afgelegde afstand en het vervoersbewijs. Hier is de Tussenkomst van de...

Verhoging bijdrage kinderopvang

De werknemers uit de voedingssector hebben recht op een tussenkomst in de kosten voor kinderopvang. Dankzij de sectoronderhandelingen worden het bedrag van de tussenkomst in de kosten voor...

Neen tegen de uitbreiding van de flexi-jobs!

De federale regering heeft de begroting voor 2024 afgerond. In dit akkoord is een van de belangrijkste punten de uitbreiding van het flexi-jobsysteem in de volgende subsectoren van het PC 118 : 118...

Sectorakkoord gevalideerd voor de voedingsnijverheid

Na lange en moeilijke onderhandelingen en ondanks een marge van 0% werd er uiteindelijk een sectorakkoord goedgekeurd in de sector van de voedingsnijverheid. De bepalingen in dit akkoord treden in...

Vleessector : weg met onderaanneming

De sociale gesprekspartners van de vleessector (voedingsnijverheid) willen de strijd aangaan tegen sociale fraude en meer bepaald tegen sociale dumping en mensenhandel. Ze werken trouwens aan een...

Pagina's