Tussenkomst van de werkgever in de verplaatsinskosten

De werkgeverstussenkomst in de verplaatsingskosten van de arbeiders dekt een deel van de vervoerskost in functie van de afgelegde afstand en het vervoersbewijs.

Hier is de Tussenkomst van de werkgever in de verplaatsinskosten van PC118 werknemers vanaf 1 februari 2024:

Spoorweg (NMBS) :

De tussenkomst bedraagt gemiddeld 80% van de bedragen in tabel I (in functie van het aantal afgelegde kilometers).

Ander openbaar vervoersmiddel (bus, tram, metro):

1. Wanneer de vervoersprijs in verhouding is tot de afstand :

De tussenkomst van de werkgever in de prijs van het vervoersticket wordt berekend op basis van de tarieven voor de treintickets van de NMBS. De tussenkomst bedraagt gemiddeld 80% van de prijs van het treinticket (Tabel I).

2. Wanneer de vervoersprijs een vast bedrag is, ongeacht de afstand :

Wanneer de prijs forfaitair is, ongeacht de afstand, wordt de tussenkomst van de werkgever forfaitair bepaald en bedraagt dit 80% van het effectief betaalde bedrag door de werknemer.

In dat geval betaalt de werkgever 80% van de effectief door de arbeider betaalde prijs terug.

Er is een limiet : deze tussenkomst mag niet hoger zijn dan het bedrag dat voorzien is voor een afstand van 7 kilometer in de rooster van tabel I.

Dus zelfs als de werknemer meer heeft betaald dan het bedrag dat gedefinieerd is voor een afstand van 7 kilometer blijft de tussenkomst van de werkgever geplafonneerd op dit bedrag (ofwel €14,32  per week of €48,00 per maand).

Gebruik van meerdere vormen van openbaar vervoer met een of meer vervoersbewijzen.

Wanneer de werknemer meerdere vormen van openbaar vervoer met elkaar combineert is de tenlastename beperkt tot de tussenkomst van de werkgever in de prijs van het treinticket wanneer er slechts één vervoersbewijs is voor alle gebruikte vervoersmiddelen.

Wanneer er daarentegen een vervoersbewijs wordt afgeleverd per vervoersmiddel, dan dient de patronale tussenkomst afzonderlijk berekend te worden voor elk vervoersmiddel en moet de optelsom gemaakt worden van de verkregen bedragen.

PRIVE VERVOERSMIDDELEN (wagen, moto, …)

Wanneer de werknemer een ander vervoersmiddel gebruikt dan het openbaar vervoer bedraagt de tussenkomst van de werkgever gemiddeld 80% van de prijs van een treinticket, (komt overeen met de bedragen in tabel II in functie van de afgelegde afstand).

In geval van carpooling komt de tussenkomst van de werkgever voor de chauffeur overeen met de bedragen in tabel I.

FIETS

0,27  per afgelegde kilometer voor de totale afstand (heen en terug).

Drie types van fietsen : fiets, gemotoriseerde fiets (elektrisch) en speedpedelec.

Deze vergoeding is niet van toepassing op bromfietsen en voetgangers.

Betaaldatum – alle vervoersmiddelen

De werkgeverstussenkomst moet minstens iedere maand aan de werknemer overgemaakt worden.