Actualiteit

Sectoraal akkoord PC100

De vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers in het Paritair Comité 100, het aanvullend paritair comité voor de arbeiders, sloten een sociaal akkoord voor de periode 2023-2024. Koopkrachtpremie...

PC 100 - sectorgids 2021-2022

De nieuwe sectorale ABVV-brochure voor de werknemers van het Aanvullend Paritair Comité voor Arbeiders (PC 100) is reeds online beschikbaar [link] . Dit boekje bevat de nieuwe regels die van kracht...