Sectoraal akkoord PC100

De vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers in het Paritair Comité 100, het aanvullend paritair comité voor de arbeiders, sloten een sociaal akkoord voor de periode 2023-2024.

Koopkrachtpremie

De koopkrachtpremie die we voor de werknemers van bedrijven die voldoende winst haalden uit de brand konden slepen, is meteen het meest in het oog springende element van dit akkoord. Met de koopkrachtpremie, een netto premie van 125, 250 of 375 euro voor bedrijven die voldoen aan bepaalde winstcriteria, kwam er toch een tegemoetkoming aan onze vakbondseisen. Op het niveau van het bedrijf is steeds een hogere premie te onderhandelen.
Wil je weten of je hiervoor in aanmerking komt? Neem dan snel contact op met één van onze afdelingen. Ze staan voor jou klaar.

Een netto-loonsverhoging zat er helaas niet in. Dit omdat de regering geen aanpassingen wou doen aan de zogenaamde wet van ‘96 waardoor loonstijgingen de facto onmogelijk zijn.

Maar ook...

Naast de premie bekwamen we onder meer:

  • Een verbetering van de berekeningswijze voor een deel van de lonen
  • De opname tijdelijke werkloosheid als gelijkgestelde dagen (maximum 25) in de berekening van de jaarlijkse premie
  • De voorafgaande tewerkstelling als uitzendkracht in het bedrijf zal voortaan meetellen in de loonanciënniteit
  • De verhoging van fietsvergoeding naar 0,27 euro per kilometer
  • Een groeipad naar 5 dagen opleiding per jaar en per werknemer
  • Versoepelingen voor de syndicaal afgevaardigden om tijdens de werkuren hun syndicaal werk op te nemen

Als ABVV Horval onderschrijven wij het sectoraal akkoord maar wij zullen ons blijven inzetten om zowel op bedrijfs-, sector en nationaal niveau te strijden voor een verbetering van de loon- en arbeidsvoorwaarden van de werknemers!
Want jij verdient dat!