Verhoging bijdrage kinderopvang

De werknemers uit de voedingssector hebben recht op een tussenkomst in de kosten voor kinderopvang.

Dankzij de sectoronderhandelingen worden het bedrag van de tussenkomst in de kosten voor kinderopvang en de leeftijd opgetrokken vanaf 1 januari 2024!

Bedrag :

Voortaan wordt er 5 euro per kind en per dag betaald voor kinderen tot en met 12 jaar.

De maximale bijdrage die de werknemer per kind kan ontvangen bedraagt 250 euro per kwartaal wanneer hij/zij minstens een dag gewerkt heeft in het voedingsbedrijf (PC 118 en PC 118.3). Voor een volledig jaar kan de werknemer een maximaal bedrag van 1.000 euro ontvangen.

Het bedrag wordt één keer per jaar betaald op basis van de kosten voor kinderopvang van het voorgaande jaar.

Voorwaarde :

  • De werknemer moet in de loop van het jaar waarvoor de aanvraag voor de bijpassing wordt ingediend minstens een dag gewerkt hebben in een voedingsbedrijf (paritair comité 118 en 118.3).
  • Het moet gaan over een erkend kinderdagverblijf (ONE, Kind & Gezin of Duitstalige gemeenschap) of over een erkende (naschoolse) kinderopvang waarvoor het mogelijk is om een fiscale fiche voor te leggen.

De werknemers die in het buitenland verblijven en in België werken hebben recht op een tussenkomst voor gelijkaardige opties voor kinderopvang en aan dezelfde voorwaarden.

Tot slot hebben beide ouders voor hetzelfde kind recht op een tussenkomst in de kosten voor kinderopvang, wanneer ze beiden in de voedingssector werken. Ze moeten dan elk apart een aanvraag indienen en krijgen elk een tussenkomst.

Alle details vind je hier: https://www.alimento.be/nl/werknemers/pagina/een-tussenkomst-voor-kinder...