Pensioenpremie voor uitzendkrachten

Wat is de pensioenpremie?

• De pensioenpremie is een kleine verhoging van het brutoloon van de uitzendkracht, die in verhouding staat tot de pensioenbijdrage die in een bepaalde sector betaald wordt aan vaste werknemers.
• Uitzendkrachten bouwen immers geen sectoraal aanvullend pensioen op. Wanneer ze echter tewerkgesteld worden in sectoren waar zo’n aanvullend pensioen wél bestaat voor de vaste werknemers, dan krijgen uitzendkrachten een pensioenpremie.
• Op die manier wordt het user-pay-principe gerespecteerd: uitzendkrachten hebben recht op dezelfde loon- en arbeidsvoorwaarden als vaste werknemers in dezelfde functie.

Hoeveel bedraagt de pensioenpremie?

• De pensioenpremie (uitgedrukt als een %) wordt berekend door de bijdrage voor het sectoraal aanvullend pensioen (SAP) in een bepaalde sector te vermenigvuldigen met een coëfficiënt. Deze coëfficiënt werd in 2022 verhoogd dankzij het ABVV!
• De exacte pensioenpremie per sector (PC) vind je in dit document hieronder (geldig tot 30 juni 2024). Concreet wordt het brutoloon van de uitzendkracht vermeerderd met dit percentage.

Downloads

BijlageGrootte
abvv_interim_tabel_pensioenpremie.pdf164.46 KB