Syndicale premie

Aansluiting : Sinds 1 januari na de referteperiode lid zijn en in orde met de bijdragen op het ogenblik van de betaling.

Referteperiode: 1 oktober tot 30 september

Bedrag : Maximum premie actieven : € 145 (voor de bruggepensioneerden : € 107,73).

In het kwartaal waarin voor de werknemer (of werkneemster) in het 5-dagenstelsel 30 dagen of meer (arbeids-, gelijkgestelde of vakantiedagen) bij de RSZ werden aangegeven, heeft de werknemer voor dat kwartaal recht op 3/12de van de syndicale premie.

In het kwartaal waarin voor de werknemer in het 6-dagenstelsel 36 dagen of meer (arbeids-, gelijkgestelde of vakantiedagen) bij de RSZ werden aangegeven, heeft de werknemer voor dat kwartaal recht op 3/12de van de syndicale premie.

In het kwartaal waarin voor de werknemer (of werkneemster) in het 5-dagenstelsel minder dan 30 dagen (arbeids- gelijkgestelde of vakantiedagen) bij de RSZ werden aangegeven, worden de kwartaaldagen op basis van het referentiejaar in kwestie meegeteld en heeft de werknemer recht op 1/12de van de syndicale premie per volledige schijf van 10 werkdagen.

In het kwartaal waarin voor de werknemer in het 6-dagenstelsel minder dan 36 dagen (arbeids-, gelijkgestelde of vakantiedagen) bij de RSZ werden aangegeven, worden de kwartaaldagen op basis van het referentiejaar in kwestie meegeteld en heeft de arbeider recht op 1/12de van de syndicale premie per volledige schijf van 12 werkdagen.

 

Automatische betaling

De syndicale premie wordt automatisch en rechtstreeks op rekening van onze leden betaald voor zover aan de volgende voorwaarden werd voldaan:

  • vorig jaar een syndicale premie horeca ontvangen hebben;
  • in regel zijn met hun bijdragen;
  • tewerkgesteld in de sector tijdens de referteperiode;
  • bankrekeningnummer in ons betalingssysteem.

 

De arbeiders die de voorbije 12 maanden van bankrekening zijn veranderd worden verzocht dit te laten weten aan hun plaatselijke afdeling.

De automatische betaling wordt tegen 1 april uitgevoerd. De werknemers waarvoor de betaling automatisch gebeurd krijgen geen papieren attest vanuit het Sociaal Fonds.

 

Geen automatische betaling : U ontvangt een papieren attest vanuit het Sociaal Fonds

Kijk alle gegevens op het voorgedrukte formulier goed na, verbeter ze zo nodig en deel eventuele vergissingen mede aan uw vakbondsafgevaardigde of plaatselijke afdeling.

Voor een vlotte en snelle uitbetaling verzoeken wij u uw bankrekeningnummer te vermelden op het formulier. Bezorg het aan uw vakbondsafgevaardigde of uw plaatselijk secretariaat van ABVV HORVAL.