Syndicale premie

Aansluiting
Je moet lid zijn sinds 1 januari na de referteperiode en de bijdragen moeten in orde zijn op het ogenblik van betaling.

Referteperiode
Van 1 oktober tot 30 september

Bedrag
Je ontvangt een maximum bedrag van 145 euro (premie voor actieve leden). Voor de bruggepensioneerden is dit een bedrag van 107,73 euro.

 

5-dagenstelsel:

  • Je hebt 30 dagen (*) of meer in een kwartaal gepresteerd: dan heb je recht op 3/12de van de syndicale premie voor dat kwartaal.
  • Je hebt minder dan 30 dagen in een kwartaal gepresteerd: dan heb je recht op 1/12de van de syndicale premie per volledige schijf van 10 werkdagen 

(*) respectievelijk 36 dagen en 12 werkdagen in een 6-dagenstelsel. 
De dagen tijdelijke werkloosheid wegens Covid worden gelijkgesteld met de arbeidsdagen (alsook bepaalde andere niet-gepresteerde dagen).

Automatische betaling
De syndicale premie wordt automatisch en rechtstreeks op je rekening betaald
als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • vorig jaar een syndicale premie horeca ontvangen hebben;
  • in regel bent met je bijdragen;
  • tewerkgesteld bent in de sector tijdens de referteperiode;
  • je bankrekeningnummer in ons betalingssysteem staat.

Indien je de voorbije 12 maanden van bankrekening bent veranderd, word je verzocht dit te laten weten aan je plaatselijke Horval-afdeling. De automatische betaling wordt tegen 1 april uitgevoerd. Als de betaling automatisch gebeurt, krijg je geen papierversie vanuit het Sociaal Fonds.

Papierenattest van het Sociaal Fonds
Je ontvangt een papierversie van het attest als je geen automatische betaling hebt.

Check-up van je formulier:

  1. Kijk alle gegevens goed na op het voorgedrukte formulier
  2. Verbeter indien nodig en laat de vergissing ook weten aan je vakbondsafgevaardigde of plaatselijke afdeling
  3. Vermeld steeds je correcte bankrekeningnummer op het formulier voor een vlotte betaling
  4. Bezorg het formulier aan je vakbondsafgevaardigde of je plaatselijke secretariaat van ABVV Horval

 

Vragen? 
Contacteer je plaatselijke Horval afdeling of je afgevaardige.