Betaling eindejaarspremie Horeca

Geef je rekeningnummer tijdig door aan het Horecafonds

 

De periode voor de uitbetaling van de eindejaarspremies in de horecasector is weldra aangebroken. De betaling van de premie gebeurt door het Horecafonds. Om een vlotte betaling mogelijk te maken, is het belangrijk dat het Horecafonds over een correct rekeningnummer beschikt.

We raden je daarom aan om nu reeds op de portaalsite van het Fonds te gaan kijken of je rekeningnummer nog correct is. Inloggen kan eenvoudig via eID of Itsme.

Heb je je rekeningnummer nog niet doorgegeven? Doe dit dan zo snel mogelijk, zodat je premie niet geblokkeerd blijft.

Opgelet: In het verleden stuurden sommige bedrijven de rekeningnummers van hun werknemers door samen met de aangifte van de premies. Dit is niet langer mogelijk. Rekeningnummers die op dergelijke manier zijn doorgegeven, werden geschrapt en moeten bijgevolg door de werknemer zelf worden gecommuniceerd aan het Fonds. Indien dit voor jou het geval is, zal je hierover eerstdaags een brief ontvangen van het Fonds.

Hoe kan je je rekeningnummer doorgeven aan het Fonds?

Ga op de portaalsite van het Fonds naar de pagina ‘Rekeningnummer wijzigen’. In het menu kan je zien welke de deelnemende banken zijn. Je hoeft voor deze module niet ingelogd te zijn.

  • Indien je bank in de lijst van deelnemende banken staat, selecteer je je bank en vul je op de volgende pagina je gegevens in. Vervolgens klik je op ‘rekeningnummer bevestigen’. Je zal onmiddellijk via mail een bevestiging krijgen van je aanvraag. Zodra de bank je rekeningnummer valideert, krijg je opnieuw een bevestigingsmail.
  • Staat je bank niet in de lijst van deelnemende banken? Dan selecteer je ‘Andere’ in het uitrolmenu. Op de volgende pagina geef je je rijksregisternummer in. Het Fonds zal je vervolgens per post een formulier bezorgen dat je moet invullen en laten ondertekenen door je bank. Je kan het formulier na de aanvraag ook zelf downloaden in het beveiligde onderdeel van de portaalsite. Opgelet, enkel originele en correct ingevulde formulieren zullen worden aanvaard. Je moet het formulier dus steeds per post terugbezorgen of afgeven in de kantoren van het Horecafonds te Brussel.

Een uitgebreide handleiding van het werknemersportaal van het Horecafonds kan je ook hier raadplegen. Je hebt via de portaalsite steeds inzage in je individueel dossier en de uit te betalen premies.

Heb je nog vragen? Dan kan je steeds contact opnemen met het Fonds via info@fondshoreca.be of telefonisch op het nummer 02 513 61 21.