Ecocheques en corona

In de horecasector rees voor voltijdse werknemers de vraag of de periode van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht als gevolg van het coronavirus al dan niet in aanmerking moest worden genomen bij de berekening van het bedrag van de ecocheques waarop zij recht hadden. Er werd een rechtszaak aangespannen voor de Arbeidsrechtbank van Antwerpen en we wonnen: een eerste juridische overwinning in eerste aanleg!

In de zaak waarover de rechtbank heeft geoordeeld, had een voltijdse werknemer niet het maximale bedrag van de ecocheques ontvangen, omdat de cao verkeerd geïnterpreteerd werd. Er werd gezegd dat de werknemer geen recht kon hebben op het maximale ecochequebedrag, omdat de periode van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door het coronavirus niet opgenomen staat in de lijst van gelijkgestelde dagen volgens de cao. Dit argument had geldig geweest voor een deeltijdse werknemer, maar niet voor een voltijdse.

 

Voor de voltijdse werknemer

De rechtbank van Antwerpen heeft alle twijfels over de interpretatie van de toepassing van de cao voor de voltijdse werknemers weggewerkt: gebonden zijn door een voltijdse arbeidsovereenkomst tijdens een volledige referentieperiode, is voldoende om het maximale ecochequebedrag te krijgen, ongeacht of er schorsingen optreden of niet. De notie van gelijkgestelde dagen moet niet in acht genomen worden: het aantal ecocheques wordt niet bepaald in functie van het aantal effectief gepresteerde en gelijkgestelde dagen.

Voor de deeltijdse werknemer

Voor de deeltijdse werknemers daarentegen wordt het aantal ecocheques bepaald in functie van het aantal effectief gepresteerde en gelijkgestelde dagen. De periode van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door corona staat niet opgenomen in de gelijkgestelde dagen van de sectorcao. De rechtbank heeft zich daar niet over uitgesproken.

Het vonnis van de rechtbank bevestigt wat er al in de sectorcao stond. De cao brengt een verduidelijking aan bij de interpretatie ervan om te vermijden dat er verwarring ontstaat tussen een voltijdse en een deeltijdse werknemer.