De jobbonus 2023

De jobbonus 2023 - voor wie een laag loon heeft - wordt uitbetaald

Wie in Vlaanderen woont en in de eerste helft van 2022 minder dan 2700 euro bruto per maand verdiende en minder dan 2900 euro in de tweede helft van hetzelfde jaar, maakt aanspraak op een jobbonus. Deze bonus is afhankelijk van hoeveel je verdiende en varieert van 50 euro voor wie dicht tegen het maximumbedrag zit, tot 650 euro voor wie heel weinig verdiende. Om de jobbonus op je rekening gestort te krijgen, moet de Vlaamse overheid over je rekeningnummer beschikken. Je kan nakijken of de Vlaamse overheid dit nummer al heeft of je rekeningnummer doorgeven via www.burgerprofiel.be/jobbonus .

Hoe weet je of je in aanmerking komt?

Als je in België werkt en in Vlaanderen (zonder Brussel) woont en in 2022 maandelijks gemiddeld minder dan 2700 euro bruto in de eerste jaarhelft en gemiddeld minder dan 2900 euro bruto verdiende in de tweede jaarhelft van 2022, dan heb je recht op de jobbonus. De Vlaamse overheid stuurt daar ook een officiële brief of e-mail via je e-box over in de periode tussen half november en het einde van het jaar 2023.

Let op: als je in Vlaanderen woont en buiten België werkt, ontvang je geen brief, maar moet je zelf een aanvraag doen via het WSE-loket - vraag gerust hulp aan je ABVV-Horval afdeling.

Wat vindt het ABVV eigenlijk van de jobbonus?

De jobbonus helpt je aan meer koopkracht, maar is niet de beste oplossing. Het ABVV wil dat de (minimum)lonen omhoog gaan. Want dan ga je er ook op vooruit wanneer je met pensioen gaat, werkloos of ziek wordt: deze uitkeringen worden immers berekend op je brutoloon en niet op extra premies.

Tot slot vinden we de uitvoering van de jobbonus problematisch. Een rekeningnummer digitaal registreren om je recht te openen? Niet evident voor velen. Vorig jaar werd zo’n 10% van de jobbonussen niet uitbetaald omdat men onvoldoende gegevens van de rechthebbenden had. En bovendien brengt het oplichters op ideeën. Blijf dus alert voor valse mails en sms-jes over de jobbonus! Enkel de link burgerprofiel.be/jobbonus is correct.

Heb je hulp nodig? 

Contacteer je regionale afdeling van ABVV Horval.

Stuur een email naar : 

Horval Antwerpen : info@horvalantwerpen.be // Contact : Horval Antwerpen

Horval Oost-vlaanderen : info@abvv-voeding-ovl.be // Contact : Horval Oost-Vlaanderen

West-Vlaanderen:  info@horvalwvl.be // Contact : Horval West-Vlaanderen

Kempen-Limburg: nicole.houbrechts@abvv-voeding.be / Contact: Horval Limburg - Horval Kempen

Leuven-Mechelen: Ilona.dejong@abvv-horval.be // Contact : Horval Leuven-Mechelen