Heeft jouw bedrijf al een opleidingsplan voor 2024?

De rol van de vakbondsvertegenwoordigers is cruciaal bij het opstellen van het jaarlijkse opleidingsplan. Ze vormen de essentiële schakel tussen de werknemers en het management. Als werknemersvertegenwoordigers spelen ze een cruciale rol in het communiceren van de opleidingsbehoeften en loopbaanambities van hun collega's. Als je wil deelnemen aan discussies over het opleidingsplan en er worden sociale verkiezingen georganiseerd in je bedrijf: stel je kandidaat voor de verkiezingen en neem je toekomst in handen!

 

Voor wie is het opleidingsplan?

In bedrijven met 20 of meer werknemers moet een (jaarlijks) opleidingsplan worden opgesteld (in overleg met de ondernemingsraad of anders de vakbondsafvaardiging).

 

Wanneer?

Elk jaar vóór 31 maart.

Elk jaar legt de werkgever minstens 15 dagen op voorhand een ontwerpopleidingsplan voor aan de ondernemingsraad of, bij gebrek daaraan, aan de vakbondsafvaardiging. De ondernemingsraad, of bij gebrek daaraan de vakbondsafvaardiging, geeft zijn advies ten laatste op 15 maart.

Als er geen ondernemingsraad of vakbondsafvaardiging in het bedrijf is, moet de werkgever het opleidingsplan uiterlijk op 15 maart rechtstreeks aan de werknemers voorleggen.

 

Wat moet er in het plan staan?

Het opleidingsplan moet een reeks opleidingen vermelden die de werknemers kunnen volgen, met bijzondere aandacht voor de doelgroepen.

  • werknemers van 50 jaar of ouder;
  • langdurig zieken (mensen die het afgelopen jaar minstens 3 maanden ziek zijn geweest);
  • mensen met een handicap;
  • mensen van buitenlandse afkomst.

Het opleidingsplan omvat :

  • formele en informele opleidingen ;
  • opleidingen over onderwerpen die verband houden met welzijn, ...
  • externe en interne opleidingen.

De tijd besteed aan beroepsopleiding moet beschouwd worden als werktijd, aangezien de werknemer ter beschikking staat van de werkgever.
Het opleidingsplan moet in het bedrijf worden bewaard. Werknemers en vertegenwoordigers moeten er op verzoek toegang toe hebben!

Op sectoraal niveau zijn er andere, meer specifieke regels en overeenkomsten met betrekking tot opleiding. Raadpleeg je delegee of de lokale afdeling van ABVV Horval voor meer info.

Wil je je nog kandidaat stellen voor de sociale verkiezen, dan doe je dit hier.